Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
2 747 525 € 2 973 614 € 3 387 773 € 3 503 297 € 3 781 737 € 3 830 407 € 3 987 010 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
1 820 065 € 2 069 376 € 2 309 012 € 2 563 651 € 2 843 067 € 3 230 411 € 3 578 024 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
22 906 € 28 095 € 33 284 € 38 473 € 43 229 € 49 007 € 73 194 €
006
A.I.3
Oceniteľné práva
22 906€ 28 095€ 33 284€ 38 473€ 43 229€ 49 007€ 73 194€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
1 797 159 € 2 041 281 € 2 275 728 € 2 525 178 € 2 799 838 € 3 181 404 € 3 504 830 €
012
A.II.1
Pozemky
60 289€ 60 289€ 60 289€ 60 289€ 60 289€ 60 289€ 59 105€
013
A.II.2
Stavby
1 332 311€ 1 447 322€ 1 562 333€ 1 686 930€ 1 801 941€ 1 988 040€ 2 106 999€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
404 559€ 533 670€ 642 274€ 777 959€ 937 608€ 1 133 075€ 1 338 726€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
10 832€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
925 406 € 901 356 € 1 075 927 € 937 638 € 936 662 € 597 988 € 407 081 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
260 797 € 266 732 € 449 879 € 276 627 € 365 555 € 276 344 € 110 110 €
032
B.I.1
Materiál
260 797€ 266 732€ 449 879€ 276 627€ 365 555€ 276 344€ 110 110€
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
644 248 € 618 446 € 606 147 € 618 480 € 460 781 € 243 118 € 112 894 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
621 408€ 609 816€ 569 922€ 579 530€ 422 877€ 238 082€ 108 093€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
16 119€ 2 266€ 30 241€ 33 289€ 32 556€ 1€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
6 721€ 6 364€ 5 984€ 5 661€ 5 348€ 5 036€ 4 800€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
20 361 € 16 178 € 19 901 € 42 531 € 110 326 € 78 526 € 184 077 €
056
B.IV.1
Peniaze
4 719€ 816€ 2 751€ 5 628€ 7 907€ 3 465€ 2 137€
057
B.IV.2
Účty v bankách
15 642€ 15 362€ 15 571€ 36 903€ 15 119€ 38 513€ 100 368€
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€
060
B.IV.5
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok
1 579€ 87 300€ 36 548€ 81 572€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
2 054 € 2 882 € 2 834 € 2 008 € 2 008 € 2 008 € 1 905 €
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
2 054€ 2 882€ 2 834€ 2 008€ 2 008€ 2 008€ 1 905€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
2 747 525 € 2 973 614 € 3 387 773 € 3 503 297 € 3 781 737 € 3 830 407 € 3 987 010 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
64 614 € 22 € 10 822 € 12 336 € 1 878 € 62 005 € -328 321 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
20 000 € 20 000 € 20 000 € 20 000 € 20 000 € 20 000 € 20 000 €
069
A.I.1
Základné imanie
20 000€ 20 000€ 20 000€ 20 000€ 20 000€ 20 000€ 20 000€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
1 598 375 € 1 555 374 € 1 434 374 € 1 314 375 € 1 104 375 € 690 000 €
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
1 598 375€ 1 555 374€ 1 434 374€ 1 314 375€ 1 104 375€ 690 000€
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
-1 575 352 € -1 443 552 € -1 322 039 € -1 122 497 € -647 996 € -348 320 € -409 472 €
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-1 575 352€ -1 443 552€ -1 322 039€ -1 122 497€ -647 996€ -348 320€ -409 472€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
21 591 € -131 800 € -121 513 € -199 542 € -474 501 € -299 675 € 61 151 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
2 682 911 € 2 973 592 € 3 376 951 € 3 490 961 € 3 779 859 € 3 768 402 € 4 315 331 €
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
31 837 €
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
31 837€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
785 984 € 878 159 € 1 026 074 € 948 501 € 1 057 341 € 1 045 884 € 1 305 393 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
267 292€ 335 133€ 417 992€ 352 264€ 407 314€ 543 098€ 112 667€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
78 210€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
518 443€ 530 405€ 584 043€ 588 358€ 647 697€ 481 138€ 1 104 163€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
1 484€ 2 981€ 7 879€ 959€ 4 475€ 10 353€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
249€ 11 137€ 21 058€ 1 371€ 17 173€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
1 896 927 € 2 095 433 € 2 350 877 € 2 542 460 € 2 722 518 € 2 722 518 € 2 978 101 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
1 645 810€ 1 826 933€ 2 082 377€ 2 273 960€ 2 454 018€ 2 454 018€
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
251 117€ 268 500€ 268 500€ 268 500€ 268 500€ 268 500€ 2 978 101€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]