Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

E-BioGroup, spol. s r. o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01
I.
Tržby z predaja tovaru
6 042€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
6 042 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
430 814 € 246 723 € 211 816 € 253 049 € 176 458 € 339 668 € 394 187 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
430 814€ 246 723€ 211 816€ 253 049€ 176 458€ 339 668€ 394 187€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
747 876 € 927 614 € 894 333 € 790 778 € 544 299 € 982 410 € 681 714 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
509 481€ 751 833€ 653 667€ 616 437€ 391 493€ 781 605€ 506 197€
10
B.2
Služby
238 395€ 175 781€ 240 666€ 174 341€ 152 806€ 200 805€ 175 517€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
-317 062 € -680 891 € -682 517 € -537 729 € -367 841 € -642 742 € -281 485 €
17
D
Dane a poplatky
5 229€ 2 464€ 1 212€ 4 399€ 1 199€ 331€ 949€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
232 191€ 239 636€ 278 020€ 279 452€ 320 922€ 330 947€ 331 747€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
11 832€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
17 121€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
664 341€ 877 158€ 943 369€ 830 846€ 268 284€ 808 970€ 786 824€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
10 109€ 9 974€ 9 357€ 8 270€ 8 653€ 9 588€ 1 886€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
94 461 € -55 807 € -27 737 € 996 € -430 331 € -174 638 € 170 757 €
38
X.
Výnosové úroky
407€ 312€ 313€ 620€ 625€ 1 893€ 455€
39
N
Nákladové úroky
63 887€ 65 235€ 88 694€ 196 078€ 40 546€ 119 412€ 100 571€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
9 383€ 11 070€ 2 515€ 2 142€ 3 230€ 4 324€ 9 403€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-72 863 € -75 993 € -90 896 € -197 600 € -43 151 € -121 843 € -109 519 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
21 598 € -131 800 € -118 633 € -196 604 € -473 482 € -296 481 € 61 238 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
7 € 2 880 € 2 938 € 1 019 € 3 194 € 87 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
7€ 2 880€ 2 938€ 1 019€ 3 194€ 87€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
21 591 € -131 800 € -121 513 € -199 542 € -474 501 € -299 675 € 61 151 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
21 598 € -131 800 € -118 633 € -196 604 € -473 482 € -296 481 € 61 238 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
21 591 € -131 800 € -121 513 € -199 542 € -474 501 € -299 675 € 61 151 €