Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

E-BioGroup, spol. s r. o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01
*
Čistý obrat
(časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
430 815€ 246 722€ 211 816€ 253 048€ 176 459€ 339 667€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03+...+09]
1 106 987 € 1 123 881 € 1 155 185 € 1 083 895 € 444 742 € 1 148 638 € 1 187 054 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
6 043€
05
III.
Tržby z predaja služieb
430 814€ 246 723€ 211 816€ 253 049€ 176 458€ 339 668€ 394 187€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
11 832€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
664 341€ 877 158€ 943 369€ 830 846€ 268 284€ 808 970€ 786 824€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
1 012 526 € 1 179 688 € 1 182 922 € 1 082 899 € 875 073 € 1 323 276 € 1 016 297 €
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
509 481€ 751 833€ 653 667€ 616 437€ 391 493€ 781 605€ 506 197€
14
D.
Služby
238 395€ 175 781€ 240 666€ 174 341€ 152 806€ 200 805€ 175 517€
20
F.
Dane a poplatky
5 229€ 2 464€ 1 212€ 4 399€ 1 199€ 331€ 950€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
232 191€ 239 636€ 278 020€ 279 452€ 320 922€ 330 947€ 331 747€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
232 191€ 239 636€ 278 020€ 279 452€ 320 922€ 330 947€ 331 747€
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
17 121€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
10 109€ 9 974€ 9 357€ 8 270€ 8 653€ 9 588€ 1 886€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
94 461 € -55 807 € -27 737 € 996 € -430 331 € -174 638 € 170 757 €
28
*
Pridaná hodnota
[
(03+04+05+06+07)-
(11+12+13+14)]
-317 062 € -680 891 € -682 517 € -537 729 € -367 841 € -642 742 € -281 484 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
407 € 312 € 313 € 620 € 625 € 1 893 € 455 €
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
407 € 312 € 313 € 620 € 625 € 1 893 € 455 €
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
407€ 312€ 313€ 620€ 625€ 1 893€ 455€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
73 270 € 76 305 € 91 209 € 198 220 € 43 776 € 123 736 € 109 974 €
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
63 887 € 65 235 € 88 694 € 196 078 € 40 546 € 119 412 € 100 571 €
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
63 887€ 65 235€ 88 694€ 196 078€ 40 546€ 119 412€ 100 571€
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
9 383€ 11 070€ 2 515€ 2 142€ 3 230€ 4 324€ 9 403€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-72 863 € -75 993 € -90 896 € -197 600 € -43 151 € -121 843 € -109 519 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
21 598 € -131 800 € -118 633 € -196 604 € -473 482 € -296 481 € 61 238 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
7 € 2 880 € 2 938 € 1 019 € 3 194 € 87 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
7€ 2 880€ 2 938€ 1 019€ 3 194€ 87€
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
21 591 € -131 800 € -121 513 € -199 542 € -474 501 € -299 675 € 61 151 €