Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

EVENT MASTER s. r. o.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[02 až 07]
174 080 € 82 327 € 50 450 € 146 909 € 233 543 € 239 333 € 250 189 € 242 871 € 275 125 € 269 039 €
02
I.
Tržby z predaja tovaru
5 739€ 9 740€
03
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
174 080€ 71 835€ 50 450€ 146 909€ 232 343€ 237 424€ 241 979€ 242 869€ 275 125€ 259 299€
04
III.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
05
IV.
Aktivácia
06
V.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu
1 200€ 500€
07
VI.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
10 492€ 1 409€ 2 471€ 2€
08
*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[09 až 17]
164 562 € 71 321 € 67 647 € 139 013 € 229 660 € 232 150 € 238 356 € 237 066 € 269 915 € 268 141 €
09
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
3 690€ 300€ 708€
10
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
1 380€ 1 161€ 3 397€ 11 209€ 5 172€ 13 129€ 12 910€ 12 551€ 7 631€ 10 521€
11
C.
Služby
162 100€ 69 934€ 63 849€ 123 916€ 214 814€ 205 130€ 212 229€ 202 399€ 254 676€ 256 678€
12
D.
Osobné náklady
13
E.
Dane a poplatky
897€ 41€ 216€ 551€ 108€ 341€ 1 758€ 828€ 1 183€ 189€
14
F.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
185€ 185€ 185€ 2 786€ 4 451€ 9 731€ 11 136€ 8 532€ 6 375€
15
G.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
1 425€ 2 408€
16
H.
Opravné položky k pohľadávkam
12 754€
17
I.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
551€ 1 111€ 323€ 2€ 50€ 45€
18
**
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[01-08]
9 518 € 11 006 € -17 197 € 7 896 € 3 883 € 7 183 € 11 833 € 5 805 € 5 210 € 898 €
19
*
Pridaná hodnota
[(02-09)+(03+04
+05)-(10+11)]
10 600 € 740 € -16 796 € 11 784 € 8 667 € 18 865 € 22 579 € 27 919 € 12 818 € 1 132 €
20
*
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[21 až 26]
25 € 1 € 1 € 37 € 5 € 13 €
21
VII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
22
VIII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
23
IX.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
24
X.
Výnosové úroky
3€
25
XI.
Kurzové zisky
25€ 1€ 1€ 37€ 5€ 10€
26
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
27
*
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[28 až 33]
340 € 292 € 344 € 308 € 267 € 1 111 € 1 679 € 382 € 756 € 1 240 €
28
J.
Predané cenné papiere a podiely
29
K.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
L.
Opravné položky k finančnému majetku
31
M.
Nákladové úroky
454€ 912€
32
N.
Kurzové straty
6€ 18€ 40€ 76€ 49€ 40€ 287€ 42€
33
O.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
334€ 274€ 304€ 308€ 191€ 608€ 767€ 342€ 469€ 1 198€
34
**
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[20-27]
-340 € -292 € -319 € -308 € -267 € -1 110 € -1 678 € -345 € -751 € -1 227 €
35
**
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[18+34]
9 178 € 10 714 € -17 516 € 7 588 € 3 616 € 6 073 € 10 155 € 5 460 € 4 459 € -329 €
36
P.
Daň z príjmov
1 042€ 1 547€ 1 614€ 1 106€ 1 886€ 2 178€ 977€ 170€
37
Q.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
38
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[35-36-37]
8 136 € 9 167 € -17 516 € 5 974 € 2 510 € 4 187 € 7 977 € 5 460 € 3 482 € -499 €