Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

MOUNTAIN GATE Suites & Spa, s. r. o.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
01.10.2021
30.09.2022
01.10.2020
30.09.2021
01.10.2019
30.09.2020
01.10.2018
30.09.2019
01.10.2017
30.09.2018
01.10.2016
30.09.2017
01.10.2015
30.09.2016
01.10.2014
30.09.2015
01.10.2013
30.09.2014
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
810 831€ 952 422€ 907 920€ 724 774€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
947 445 € 590 939 € 902 005 € 1 313 788 € 969 546 € 774 276 € 271 527 € 279 628 € 346 209 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
1 859€ 4 316€ 33 370€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
3 015€ 25 713€ 63 741€
05
III.
Tržby z predaja služieb
856 654€ 377 406€ 810 831€ 952 422€ 907 920€ 724 774€ 224 775€ 243 079€ 241 090€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
0€
07
V.
Aktivácia
16 302€ 6 348€ 15 804€ 18 981€ 15 120€ 3 989€ 3 869€ 1 917€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
208€ 13 585€ 1 350€ 2 000€ 5 829€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
74 489€ 207 185€ 75 162€ 328 800€ 46 506€ 48 152€ 37 889€ 651€ 262€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
1 033 078 € 710 983 € 960 647 € 1 133 123 € 1 021 287 € 907 144 € 488 768 € 362 435 € 343 208 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
22 586€ 28 178€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
268 057€ 168 639€ 256 849€ 325 326€ 317 995€ 309 562€ 170 878€ 97 875€ 142 745€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
129 019€ 118 427€ 184 561€ 205 928€ 248 292€ 180 809€ 76 090€ 84 008€ 81 106€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
429 813 € 291 105 € 390 690 € 415 852 € 328 950 € 292 561 € 138 716 € 104 299 € 68 241 €
16
E.1.
Mzdové náklady
306 473€ 212 813€ 278 818€ 294 069€ 232 285€ 215 336€ 98 983€ 74 256€ 48 716€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
0€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
104 052€ 70 401€ 96 051€ 101 851€ 78 885€ 74 717€ 33 985€ 25 575€ 16 997€
19
E.4.
Sociálne náklady
19 288€ 7 891€ 15 821€ 19 932€ 17 780€ 2 508€ 5 748€ 4 468€ 2 528€
20
F.
Dane a poplatky
5 131€ 6 410€ 2 987€ 8 247€ 5 306€ 4 015€ 5 060€ 3 584€ 2 809€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
71 298€ 113 821€ 116 674€ 124 768€ 117 738€ 114 806€ 93 872€ 36 437€ 18 561€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
71 298€ 113 821€ 116 674€ 124 768€ 117 738€ 114 806€ 93 872€ 36 437€ 18 561€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
44 047€ 4 039€ 0€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
0€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
129 760€ 12 581€ 8 886€ 8 955€ 3 006€ 5 391€ 4 152€ 9 607€ 1 568€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
-85 633 € -120 044 € -58 642 € 180 665 € -51 741 € -132 868 € -217 241 € -82 807 € 3 001 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
475 880 € 96 688 € 385 225 € 440 149 € 356 753 € 234 403 € -13 330 € 72 508 € 88 089 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
103 € 65 € 3 € 1 € 1 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
0 €
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
0€
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
0€
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
0€
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
0 €
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
0€
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
103 € 65 € 3 € 1 € 1 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
103€ 65€ 3€ 1€ 1€
42
XII.
Kurzové zisky
0€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
0€
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
0€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
5 855 € 12 656 € 5 866 € 5 734 € 4 811 € 3 666 € 1 843 € 1 964 € 2 270 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
0€
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
0€
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
512 € 10 107 € 1 336 € 1 260 € 520 € 556 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
512€ 10 107€ 1 336€ 1 260€ 520€ 556€
52
O.
Kurzové straty
1€ 44€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
0€
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
5 343€ 2 549€ 4 530€ 4 473€ 4 811€ 3 666€ 1 843€ 1 444€ 1 670€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-5 855 € -12 656 € -5 866 € -5 631 € -4 811 € -3 601 € -1 840 € -1 963 € -2 269 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
-91 488 € -132 700 € -64 508 € 175 034 € -56 552 € -136 469 € -219 081 € -84 770 € 732 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
2 880 € 2 880 € 961 € 960 € 0 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
2 880€ 2 880€ 961€ 960€ 0€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
0€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
0€
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
-91 488 € -132 700 € -64 508 € 175 034 € -59 432 € -139 349 € -220 042 € -85 730 € 732 €