Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[02 až 07]
241 677 € 508 778 € 387 059 € 7 785 € 21 718 €
02
I.
Tržby z predaja tovaru
3 219€
03
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
227 668€ 474 242€ 383 493€ 6 735€ 16 000€
04
III.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
05
IV.
Aktivácia
6 201€
06
V.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu
28 333€ 1 050€ 833€
07
VI.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
14 009€ 2€ 3 566€ 1 666€
08
*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[09 až 17]
377 501 € 515 395 € 451 190 € 15 954 € 28 963 €
09
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
2 352€
10
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
151 394€ 280 269€ 249 150€ 3 645€ 6 950€
11
C.
Služby
125 363€ 118 110€ 107 943€ 7 262€ 10 427€
12
D.
Osobné náklady
66 182€ 99 431€ 93 425€ 2 726€ 7 618€
13
E.
Dane a poplatky
1 041€ 505€ 432€ 584€ 571€
14
F.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
30 412€ 15 904€
15
G.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
16
H.
Opravné položky k pohľadávkam
17
I.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
3 109€ 1 176€ 240€ 1 737€ 1 045€
18
**
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[01-08]
-135 824 € -6 617 € -64 131 € -8 169 € -7 245 €
19
*
Pridaná hodnota
[(02-09)+(03+04
+05)-(10+11)]
-49 089 € 82 064 € 26 400 € -4 172 € -510 €
20
*
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[21 až 26]
0 € 1 €
21
VII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
22
VIII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
23
IX.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
24
X.
Výnosové úroky
1€
25
XI.
Kurzové zisky
26
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
27
*
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[28 až 33]
544 € 4 683 € 4 317 € 123 € 281 €
28
J.
Predané cenné papiere a podiely
29
K.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
L.
Opravné položky k finančnému majetku
31
M.
Nákladové úroky
27€ 508€ 123€
32
N.
Kurzové straty
27€
33
O.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
490€ 4 175€ 4 317€ 123€ 158€
34
**
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[20-27]
-544 € -4 683 € -4 317 € -123 € -280 €
35
**
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[18+34]
-136 368 € -11 300 € -68 448 € -8 292 € -7 525 €
36
P.
Daň z príjmov
960€ 960€
37
Q.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
38
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[35-36-37]
-136 368 € -11 300 € -68 448 € -9 252 € -8 485 €