Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
04
II.
Výroba
[05+06+07]
1 539 897 € 1 513 712 € 1 543 896 € 1 510 571 € 1 505 066 € 1 402 481 € 1 579 741 € 2 145 348 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
1 539 897€ 1 513 712€ 1 543 896€ 1 510 571€ 1 505 066€ 1 402 481€ 1 579 741€ 2 145 348€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
242 393 € 242 809 € 243 279 € 176 098 € 145 112 € 149 542 € 105 798 € 212 576 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
3 773€ 7 797€ 5 897€ 6 436€ 6 980€ 10 345€ 21 112€ 37 561€
10
B.2
Služby
238 620€ 235 012€ 237 382€ 169 662€ 138 132€ 139 197€ 84 686€ 175 015€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
1 297 504 € 1 270 903 € 1 300 617 € 1 334 473 € 1 359 954 € 1 252 939 € 1 473 943 € 1 932 772 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
4 188 € 7 541 € 6 742 € 6 449 € 3 311 € 973 € 7 095 € 74 351 €
13
C.1
Mzdové náklady
3 085€ 5 793€ 5 250€ 4 920€ 2 452€ 720€ 5 229€ 55 084€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
1 086€ 1 717€ 1 463€ 1 502€ 846€ 253€ 1 840€ 18 955€
16
C.4
Sociálne náklady
17€ 31€ 29€ 27€ 13€ 26€ 312€
17
D
Dane a poplatky
4 174€ 4 330€ 662€ 1 085€ 519€ 660€ 965€ 1 642€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
558 647€ 580 163€ 588 905€ 588 905€ 588 905€ 569 553€ 612 993€ 1 063 102€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
5 000€ 10 000€ 1 994€ 200€ 12 500€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
6 646€ 2 466 340€ 27 108€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
40 058€ 52 062€ 44 391€ 42 631€ 41 039€ 40 907€ 57 561€ 1 984€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
11 813€ 26 280€ 14 498€ 14 313€ 14 322€ 12 499€ 14 069€ 26 041€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
763 740 € 714 651 € 734 201 € 761 700 € 793 936 € 710 161 € -1 569 758 € 755 012 €
38
X.
Výnosové úroky
66 512€ 119 628€ 80 409€ 37 086€ 24 455€ 16 098€ 1 135€ 623€
39
N
Nákladové úroky
68 368€ 79 651€ 96 452€ 293 161€ 348 519€ 397 881€ 538 575€ 649 080€
41
O
Kurzové straty
1 759€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
105€ 126€ 113€ 325 870€ 62€ 207€ 295€ 355€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-1 961 € 39 851 € -16 156 € -581 945 € -324 126 € -383 749 € -537 735 € -648 812 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
761 779 € 754 502 € 718 045 € 179 755 € 469 810 € 326 412 € -2 107 493 € 106 200 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
142 533 € 143 469 € 73 962 € 8 284 € 16 914 € 3 731 € 1 € 22 055 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
142 533€ 143 469€ 73 962€ 8 284€ 16 914€ 3 731€ 1€ 22 055€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
619 246 € 611 033 € 644 083 € 171 471 € 452 896 € 322 681 € -2 107 494 € 84 145 €
52
XIV.
Mimoriadne výnosy
2 232 120€
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
2 232 120 €
58
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
[54-55]
2 232 120 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
761 779 € 754 502 € 718 045 € 179 755 € 469 810 € 326 412 € 124 627 € 106 200 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
619 246 € 611 033 € 644 083 € 171 471 € 452 896 € 322 681 € 124 626 € 84 145 €