Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
1 465 969€ 1 539 896€ 1 513 712€ 1 543 896€ 1 510 571€ 1 505 066€ 1 443 388€ 1 637 502€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
2 004 307 € 1 584 955 € 1 575 774 € 1 588 287 € 1 555 196 € 1 546 105 € 1 443 388 € 3 869 622 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
1 465 969€ 1 539 897€ 1 513 712€ 1 543 896€ 1 510 538€ 1 505 033€ 1 402 440€ 1 577 058€
05
III.
Tržby z predaja služieb
33€ 33€ 41€ 2 683€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
5 000€ 10 000€ 1 994€ 200€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
538 338€ 40 058€ 52 062€ 44 391€ 42 631€ 41 039€ 40 907€ 2 289 681€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
1 246 869 € 821 215 € 861 123 € 854 086 € 793 496 € 752 169 € 733 227 € 3 207 260 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
3 868€ 3 773€ 7 797€ 5 897€ 6 436€ 6 980€ 10 345€ 21 112€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
143 437€ 238 620€ 235 012€ 237 382€ 169 662€ 138 132€ 139 197€ 84 686€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
4 188 € 7 541 € 6 742 € 6 449 € 3 311 € 973 € 7 095 €
16
E.1.
Mzdové náklady
3 085€ 5 793€ 5 250€ 4 920€ 2 452€ 720€ 5 229€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
1 086€ 1 717€ 1 463€ 1 502€ 846€ 253€ 1 840€
19
E.4.
Sociálne náklady
17€ 31€ 29€ 27€ 13€ 26€
20
F.
Dane a poplatky
605€ 4 174€ 4 330€ 662€ 1 085€ 519€ 660€ 965€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
558 869€ 558 647€ 580 163€ 588 905€ 588 905€ 588 905€ 569 553€ 612 993€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
558 869€ 558 647€ 580 163€ 588 905€ 588 905€ 588 905€ 569 553€ 612 993€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
6 646€ 2 466 340€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
540 090€ 11 813€ 26 280€ 14 498€ 14 313€ 14 322€ 12 499€ 14 069€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
757 438 € 763 740 € 714 651 € 734 201 € 761 700 € 793 936 € 710 161 € 662 362 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
1 318 664 € 1 297 504 € 1 270 903 € 1 300 617 € 1 334 473 € 1 359 954 € 1 252 939 € 1 473 943 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
73 220 € 66 512 € 119 628 € 80 409 € 37 086 € 24 455 € 16 098 € 1 135 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
73 220 € 66 512 € 119 628 € 80 409 € 37 086 € 24 455 € 16 098 € 1 135 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
73 220€ 66 512€ 119 628€ 80 409€ 37 083€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
3€ 24 455€ 16 098€ 1 135€
42
XII.
Kurzové zisky
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
148 121 € 68 473 € 79 777 € 96 565 € 619 031 € 348 581 € 399 847 € 538 870 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
141 761 € 68 368 € 79 651 € 96 452 € 293 161 € 348 519 € 397 881 € 538 575 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
307€ 1 977€ 2 414€ 4 050€ 25 932€ 26 178€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
141 454€ 66 391€ 77 237€ 92 402€ 267 229€ 322 341€ 397 881€ 538 575€
52
O.
Kurzové straty
1 759€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
6 360€ 105€ 126€ 113€ 325 870€ 62€ 207€ 295€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-74 901 € -1 961 € 39 851 € -16 156 € -581 945 € -324 126 € -383 749 € -537 735 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
682 537 € 761 779 € 754 502 € 718 045 € 179 755 € 469 810 € 326 412 € 124 627 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
157 702 € 142 533 € 143 469 € 73 962 € 8 284 € 16 914 € 3 731 € 1 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
157 702€ 142 533€ 143 469€ 73 962€ 8 284€ 16 914€ 3 731€ 1€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
524 835 € 619 246 € 611 033 € 644 083 € 171 471 € 452 896 € 322 681 € 124 626 €