Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
37 012 € 45 390 € 53 868 € 57 235 € 42 215 € 53 657 € 56 580 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
16 257 € 7 327 € 12 829 € 18 509 € 3 741 € 14 472 € 20 586 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
16 257 € 7 327 € 12 829 € 18 509 € 3 741 € 14 472 € 20 586 €
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
16 257€ 7 327€ 12 829€ 18 509€ 3 741€ 14 472€ 20 586€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
19 299 € 36 961 € 40 315 € 37 942 € 37 656 € 38 770 € 35 562 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
9 252 € 10 922 € 21 658 € 21 013 € 21 483 € 24 008 € 27 621 €
032
B.I.1
Materiál
036
B.I.5
Tovar
9 252€ 10 505€ 21 658€ 21 013€ 21 483€ 24 008€ 27 621€
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
417€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
403 € 243 € 685 € 841 € 926 € 50 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
403€ 171€ 679€ 799€ 862€ 50€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
6€ 42€ 64€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
72€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
10 047 € 25 636 € 18 414 € 16 244 € 15 332 € 13 836 € 7 891 €
056
B.IV.1
Peniaze
8 025€ 17 498€ 17 206€ 15 393€ 14 932€ 13 836€ 7 891€
057
B.IV.2
Účty v bankách
2 022€ 8 138€ 1 208€ 851€ 400€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
1 456 € 1 102 € 724 € 784 € 818 € 415 € 432 €
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
1 333€ 840€ 649€ 784€ 60€ 415€ 432€
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
123€ 262€ 75€ 758€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
37 012 € 45 390 € 53 868 € 57 235 € 42 215 € 53 657 € 56 580 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
21 752 € 23 232 € 25 665 € 24 267 € 12 705 € 620 € 3 026 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
069
A.I.1
Základné imanie
5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
9 000 € 9 000 € 9 000 €
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
9 000€ 9 000€ 9 000€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
1 183 € 1 183 € 1 183 € 604 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
1 183€ 1 183€ 1 183€ 604€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
17 049 € 19 482 € 9 084 € -1 899 € -13 380 € -1 974 € -1 266 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
32 862€ 32 862€ 22 464€ 11 481€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-15 813€ -13 380€ -13 380€ -13 380€ -13 380€ -1 974€ -1 266€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
-1 480 € -2 433 € 10 398 € 11 562 € 12 085 € -11 406 € -708 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
15 260 € 22 133 € 28 175 € 32 871 € 29 510 € 53 037 € 53 554 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
243 € 242 € 330 € 545 € 1 190 € 950 € 377 €
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
243€ 242€ 330€ 545€ 1 190€ 950€ 377€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
596 € 2 694 € 6 030 € 10 009 € 192 € 2 276 € 7 743 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
449€ 2 083€ 7 610€
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
147€ 115€ 93€ 139€ 192€ 193€ 133€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
2 579€ 5 937€ 9 870€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
12 769 € 7 537 € 21 815 € 22 317 € 20 808 € 35 669 € 44 178 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
5 640€ 1 416€ 686€ 689€ 1 070€ 6 522€ 6 589€
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
354€ 346€ 13 340€ 14 252€ 15 882€ 25 891€ 34 730€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
1 386€ 723€ 1 029€ 1 055€ 1 007€ 936€ 966€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
838€ 450€ 618€ 621€ 586€ 513€ 693€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
1 972€ 875€ 2 209€ 2 291€ 2 263€ 1 807€ 1 200€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
2 579€ 3 727€ 3 933€ 3 409€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
1 652 € 11 660 € 7 320 € 14 142 € 1 256 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
1 652€ 11 660€ 7 320€ 10 080€
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
4 062€ 1 256€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
25 € 28 € 97 €
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
25€ 28€ 97€