Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
280 927 € 346 272 € 416 805 € 247 950 € 286 147 € 271 958 € 475 609 € 247 826 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
71 936 € 84 289 € 24 712 € 38 047 € 8 306 € 11 452 € 1 899 € 15 330 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
71 936 € 84 289 € 24 712 € 38 047 € 8 306 € 11 452 € 1 899 € 13 023 €
013
A.II.2
Stavby
68 750€ 72 500€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
3 186€ 11 789€ 24 712€ 38 047€ 8 306€ 11 452€ 1 899€ 13 023€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
2 307 €
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
2 307€
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
195 753 € 255 171 € 317 314 € 193 600 € 266 367 € 256 311 € 469 303 € 223 361 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
80 000 € 80 000 € 80 083 € 80 000 € 2 752 € 1 974 €
035
B.I.1
Materiál
83€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
80 000€ 80 000€ 80 000€ 80 000€
039
B.I.5
Tovar
2 752€ 1 974€
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
4 349 € 1 550 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
3 033 € 1 550 €
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
3 033€ 1 550€
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
1 316€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
49 368 € 20 193 € 40 916 € 69 398 € 33 411 € 164 565 € 220 301 € 26 308 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
28 136 € 42 € 28 358 € 44 688 € 14 097 € 160 140 € 211 649 € 10 665 €
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
28 136€ 42€ 28 358€ 44 688€ 14 097€ 160 140€ 211 649€ 10 665€
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
162€ 29€
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
2 611€ 2 582€ 4 160€ 15 782€ 7 911€ 4 263€ 8 623€ 15 643€
065
B.III.9
Iné pohľadávky
18 621€ 17 569€ 8 398€ 8 928€ 11 403€
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
62 036 € 153 428 € 196 315 € 44 202 € 232 956 € 88 994 € 247 028 € 197 053 €
072
B.V.1.
Peniaze
-18€ 203€ 72€ 498€ 565€ 1 845€ 1 663€
073
B.V.2.
Účty v bankách
62 036€ 153 446€ 196 112€ 44 130€ 232 458€ 88 429€ 245 183€ 195 390€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
13 238 € 6 812 € 74 779 € 16 303 € 11 474 € 4 195 € 4 407 € 9 135 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
43€ 91€ 45€ 438€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
13 238€ 6 812€ 7 613€ 16 260€ 11 383€ 4 195€ 4 362€ 8 697€
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
67 166€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
280 927 € 346 272 € 416 805 € 247 950 € 286 147 € 271 958 € 475 609 € 247 826 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
255 983 € 217 555 € 207 900 € 209 938 € 257 525 € 243 157 € 227 625 € 224 105 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
30 005 € 30 005 € 30 005 € 30 005 € 30 005 € 30 005 € 30 005 € 30 005 €
082
A.I.1
Základné imanie
30 005€ 30 005€ 30 005€ 30 005€ 30 005€ 30 005€ 30 005€ 30 005€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
20 982 € 20 982 € 20 982 € 20 982 € 20 982 € 20 982 € 20 982 € 20 982 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
20 982€ 20 982€ 20 982€ 20 982€ 20 982€ 20 982€ 20 982€ 20 982€
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
-6 193 €
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
-6 193€
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
166 568 € 156 913 € 158 952 € 206 538 € 192 170 € 176 638 € 181 482 € 152 613 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
297 130€ 297 130€ 297 130€ 297 130€ 282 762€ 267 230€ 267 230€ 238 361€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-130 562€ -140 217€ -138 178€ -90 592€ -90 592€ -90 592€ -85 748€ -85 748€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
38 428 € 9 655 € -2 039 € -47 587 € 14 368 € 15 532 € -4 844 € 26 698 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
24 844 € 128 717 € 208 905 € 38 012 € 28 622 € 28 801 € 247 984 € 23 721 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
569 € 846 € 1 024 € 1 537 € 1 361 € 917 € 450 € 2 486 €
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
569€ 846€ 1 024€ 1 537€ 1 361€ 917€ 450€ 315€
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
2 171€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
24 275 € 122 741 € 203 954 € 27 253 € 23 347 € 25 348 € 223 775 € 19 505 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
7 786 € 99 354 € 174 442 € 13 889 € 13 271 € 13 344 € 206 141 € 11 756 €
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
7 786€ 99 354€ 174 442€ 13 889€ 13 271€ 13 344€ 206 141€ 11 756€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
2 443€ 3 350€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
4 433€ 6 545€ 12 448€ 7 227€ 4 203€ 5 139€ 38€ 961€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
2 882€ 4 338€ 8 157€ 4 423€ 2 728€ 3 519€ 636€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
9 174€ 5 483€ 3 539€ 1 393€ 700€ 1 119€ 15 153€ 2 802€
135
B.IV.10.
Iné záväzky
7 021€ 5 368€ 321€ 2 445€ 2 227€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
5 130 € 3 927 € 9 222 € 3 914 € 2 536 € 23 759 € 1 730 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
5 130€ 3 927€ 8 001€ 2 716€ 905€ 23 193€ 1 317€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
1 221€ 1 198€ 1 631€ 566€ 413€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
100 €
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
100€