Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[02 až 07]
200 € 200 € 200 € 200 € 26 370 € 54 461 € 33 493 €
02
I.
Tržby z predaja tovaru
03
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
200€ 200€ 200€ 200€ 25 703€ 54 346€ 33 493€
04
III.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
05
IV.
Aktivácia
06
V.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu
07
VI.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 667€ 115€
08
*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[09 až 17]
2 192 € 2 161 € 2 174 € 2 713 € 6 146 € 38 732 € 38 812 €
09
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
0€ 0€ 0€ 0€
10
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
11
C.
Služby
2 192€ 2 161€ 2 174€ 2 713€ 3 257€ 31 929€ 31 484€
12
D.
Osobné náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 2 889€ 6 167€ 5 936€
13
E.
Dane a poplatky
14
F.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
636€ 1 332€
15
G.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
16
H.
Opravné položky k pohľadávkam
17
I.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
60€
18
**
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[01-08]
-1 992 € -1 961 € -1 974 € -2 513 € 20 224 € 15 729 € -5 319 €
19
*
Pridaná hodnota
[(02-09)+(03+04
+05)-(10+11)]
-1 992 € -1 961 € -1 974 € -2 513 € 22 446 € 22 417 € 2 009 €
20
*
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[21 až 26]
0 € 0 € 0 € 0 €
21
VII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€
22
VIII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€ 0€
23
IX.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€
24
X.
Výnosové úroky
25
XI.
Kurzové zisky
0€ 0€
26
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
0€ 0€
27
*
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[28 až 33]
476 € 409 € 406 € 408 € 411 € 423 € 419 €
28
J.
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€
29
K.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€
30
L.
Opravné položky k finančnému majetku
0€ 0€
31
M.
Nákladové úroky
0€ 0€
32
N.
Kurzové straty
0€ 0€
33
O.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
476€ 409€ 406€ 408€ 411€ 423€ 419€
34
**
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[20-27]
-476 € -409 € -406 € -408 € -411 € -423 € -419 €
35
**
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[18+34]
-2 468 € -2 370 € -2 380 € -2 921 € 19 813 € 15 306 € -5 738 €
36
P.
Daň z príjmov
0€ 0€ 960€ 960€ 960€ 960€
37
Q.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
0€ 0€ 0€
38
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[35-36-37]
-2 468 € -2 370 € -3 340 € -3 881 € 18 853 € 14 346 € -5 738 €