Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

DOUVE - AGRO, s.r.o.

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01
I.
Tržby z predaja tovaru
11 400€ 9 802€ 17 026€ 5 314€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
11 400€ 7 628€ 11 692€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
0 € 2 174 € 5 334 € 5 314 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
78 005 € 6 000 € 33 870 € 2 569 € 36 751 € 3 015 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
78 005€ 6 000€ 33 870€ 2 569€ 36 751€ 3 015€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
18 185 € 1 397 € 1 062 € 33 077 € 7 417 € 35 896 € 12 876 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
3 229€ 178€ 517€ 1€ 3 583€
10
B.2
Služby
14 956€ 1 219€ 1 062€ 32 560€ 7 417€ 35 895€ 9 293€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
59 820 € 4 603 € -1 062 € 2 967 € 486 € 855 € -4 547 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
10 334 €
13
C.1
Mzdové náklady
7 613€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
2 679€
16
C.4
Sociálne náklady
42€
17
D
Dane a poplatky
915€ 28€ 66€ 2€ 14€ 6€ 83€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
8 083€ 1 608€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
3 693€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
234€ 932€ 81€ 16€ 1€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
43 947 € 2 035 € -1 128 € 2 884 € 456 € 848 € -4 630 €
38
X.
Výnosové úroky
90€ 84€ 2€
39
N
Nákladové úroky
186€ 170€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
176€ 59€ 77€ 76€ 76€ 92€ 94€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-272 € -145 € -77 € -76 € -76 € -92 € -92 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
43 675 € 1 890 € -1 205 € 2 808 € 380 € 756 € -4 722 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
10 093 € 960 € 960 € 960 € 960 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
10 093€ 960€ 960€ 960€ 960€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
33 582 € 930 € -2 165 € 1 848 € -580 € 756 € -4 722 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
43 675 € 1 890 € -1 205 € 2 808 € 380 € 756 € -4 722 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
33 582 € 930 € -2 165 € 1 848 € -580 € 756 € -4 722 €