Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

DOUVE - AGRO, s.r.o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01
I.
Tržby z predaja tovaru
78 500€ 11 400€ 9 802€ 17 026€ 5 314€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
78 000€ 11 400€ 7 628€ 11 692€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
500 € 0 € 2 174 € 5 334 € 5 314 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
302 822 € 78 005 € 6 000 € 33 870 € 2 569 € 36 751 € 3 015 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
302 822€ 78 005€ 6 000€ 33 870€ 2 569€ 36 751€ 3 015€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
23 760 € 18 185 € 1 397 € 1 062 € 33 077 € 7 417 € 35 896 € 12 876 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
8 438€ 3 229€ 178€ 517€ 1€ 3 583€
10
B.2
Služby
15 322€ 14 956€ 1 219€ 1 062€ 32 560€ 7 417€ 35 895€ 9 293€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
279 562 € 59 820 € 4 603 € -1 062 € 2 967 € 486 € 855 € -4 547 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
12 064 € 10 334 €
13
C.1
Mzdové náklady
8 887€ 7 613€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
3 171€ 2 679€
16
C.4
Sociálne náklady
6€ 42€
17
D
Dane a poplatky
1 476€ 915€ 28€ 66€ 2€ 14€ 6€ 83€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
14 248€ 8 083€ 1 608€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
3 693€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
1 449€ 234€ 932€ 81€ 16€ 1€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
250 325 € 43 947 € 2 035 € -1 128 € 2 884 € 456 € 848 € -4 630 €
38
X.
Výnosové úroky
90€ 90€ 84€ 2€
39
N
Nákladové úroky
3 436€ 186€ 170€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
117€ 176€ 59€ 77€ 76€ 76€ 92€ 94€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-3 463 € -272 € -145 € -77 € -76 € -76 € -92 € -92 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
246 862 € 43 675 € 1 890 € -1 205 € 2 808 € 380 € 756 € -4 722 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
52 286 € 10 093 € 960 € 960 € 960 € 960 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
52 286€ 10 093€ 960€ 960€ 960€ 960€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
194 576 € 33 582 € 930 € -2 165 € 1 848 € -580 € 756 € -4 722 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
246 862 € 43 675 € 1 890 € -1 205 € 2 808 € 380 € 756 € -4 722 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
194 576 € 33 582 € 930 € -2 165 € 1 848 € -580 € 756 € -4 722 €