Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[02 až 07]
1 888 450 € 1 185 853 € 485 758 € 91 138 € 131 274 € 18 398 € 13 439 €
02
I.
Tržby z predaja tovaru
1 844 883€ 1 145 030€ 454 977€ 68 186€ 106 928€ 5 113€ 5 121€
03
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
35 620€ 40 048€ 29 346€ 22 951€ 24 336€ 13 285€ 8 318€
04
III.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
05
IV.
Aktivácia
06
V.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu
07
VI.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
7 947€ 775€ 1 435€ 1€ 10€
08
*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[09 až 17]
1 853 642 € 1 176 964 € 480 030 € 88 858 € 119 942 € 16 947 € 12 834 €
09
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
1 337 390€ 822 239€ 336 828€ 54 406€ 66 878€ 3 843€ 4 694€
10
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
52 923€ 46 417€ 20 991€ 3 425€ 6 971€ 4 154€ 2 167€
11
C.
Služby
345 874€ 222 263€ 91 111€ 21 452€ 46 091€ 8 274€ 5 940€
12
D.
Osobné náklady
89 845€ 67 413€ 11 454€ 152€ 2€ 12€
13
E.
Dane a poplatky
433€ 421€ 279€ 231€ 33€
14
F.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
17 074€ 16 095€ 14 123€ 8 360€
15
G.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
16
H.
Opravné položky k pohľadávkam
664€
17
I.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
10 103€ 2 116€ 5 244€ 832€
18
**
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[01-08]
34 808 € 8 889 € 5 728 € 2 280 € 11 332 € 1 451 € 605 €
19
*
Pridaná hodnota
[(02-09)+(03+04
+05)-(10+11)]
144 316 € 94 159 € 35 393 € 11 854 € 11 324 € 2 127 € 638 €
20
*
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[21 až 26]
90 € 2 € 1 € 9 €
21
VII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
22
VIII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
23
IX.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
24
X.
Výnosové úroky
2€ 1€
25
XI.
Kurzové zisky
90€ 9€
26
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
27
*
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[28 až 33]
2 661 € 1 845 € 1 315 € 407 € 748 € 215 € 221 €
28
J.
Predané cenné papiere a podiely
29
K.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
L.
Opravné položky k finančnému majetku
31
M.
Nákladové úroky
228€ 476€ 449€
32
N.
Kurzové straty
1 525€ 639€ 471€ 158€ 538€ 48€ 113€
33
O.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
908€ 730€ 395€ 249€ 210€ 167€ 108€
34
**
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[20-27]
-2 661 € -1 755 € -1 315 € -405 € -747 € -206 € -221 €
35
**
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[18+34]
32 147 € 7 134 € 4 413 € 1 875 € 10 585 € 1 245 € 384 €
36
P.
Daň z príjmov
7 270€ 1 758€ 1 150€ 960€ 1 803€ 960€ 71€
37
Q.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
38
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[35-36-37]
24 877 € 5 376 € 3 263 € 915 € 8 782 € 285 € 313 €