Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+14]
192 881 € 197 722 € 201 736 € 208 765 € 296 230 € 297 596 € 265 823 € 296 096 € 270 505 €
002
A
Neobežný majetok
[03+04+09]
9 579 € 14 577 € 19 751 € 1 667 € 17 108 € 43 420 € 71 649 € 106 575 € 115 902 €
004
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[05 až 08]
9 579 € 14 577 € 19 751 € 1 667 € 17 108 € 43 420 € 71 649 € 104 575 € 115 902 €
006
A.II.2.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
9 579€ 14 577€ 19 751€ 1 667€ 17 108€ 43 420€ 71 649€ 104 575€ 115 902€
009
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[10 až 13]
2 000 €
011
A.III.2.
Ostatný dlhodobý finančný majetok
2 000€
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
183 302 € 183 145 € 181 985 € 207 098 € 279 122 € 254 176 € 194 174 € 189 521 € 154 603 €
015
B.I.
Zásoby
138 620€ 82 140€ 115 700€ 101 360€ 219 350€ 225 578€ 148 282€ 125 949€ 111 921€
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
3 983 € 26 331 € 5 835 € 94 187 € 43 479 € 23 574 € 40 152 € 58 852 € 25 868 €
018
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku
2 658€ 22 471€ 4 282€ 93 171€ 39 676€ 21 061€ 39 281€ 57 732€ 16 974€
019
B.III.2.
Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie
340€ 2 225€ 2 014€ 113€ 328€ 193€
020
B.III.3
Ostatné pohľadávky
985€ 1 635€ 1 553€ 1 016€ 3 803€ 499€ 758€ 792€ 8 701€
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
40 699 € 74 674 € 60 450 € 11 551 € 16 293 € 5 024 € 5 740 € 4 720 € 16 814 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
40 699€ 74 674€ 60 450€ 11 551€ 16 293€ 5 024€ 5 740€ 4 720€ 16 814€
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
192 881 € 197 722 € 201 736 € 208 765 € 296 230 € 297 596 € 265 823 € 296 096 € 270 505 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
121 010 € 120 971 € 121 868 € 122 219 € 61 760 € 61 508 € 60 576 € 60 051 € 49 565 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
9 000 € 9 000 € 9 000 € 9 000 € 9 000 € 9 000 € 9 000 € 9 000 € 9 000 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
9 000€ 9 000€ 9 000€ 9 000€ 9 000€ 9 000€ 9 000€ 9 000€ 9 000€
029
A.II.
Kapitálové fondy
138 350€ 138 350€ 138 350€ 138 350€ 58 350€ 58 350€ 58 350€ 58 350€ 48 350€
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
-26 379€ -25 482€ -25 130€ -5 590€ -5 843€ -6 774€ -7 299€ -7 785€ -8 578€
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(026+029+030
+031+032+034)]
39 € -897 € -352 € -19 541 € 253 € 932 € 525 € 486 € 793 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
71 871 € 76 751 € 79 868 € 86 546 € 234 470 € 236 088 € 205 247 € 236 045 € 220 940 €
035
B.I.
Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov
10 389€ 15 011€ 19 391€ 532€ 694€ 9 229€ 21 679€ 34 502€ 51 629€
037
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
28 643€ 34 895€ 870€ 5 850€
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39 až 42]
7 781 € 23 735 € 40 454 € 61 211 € 203 733 € 186 860 € 134 424 € 148 909 € 149 478 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
1 168€ 7 627€ 9 911€ 19 292€ 38 437€ 31 320€ 28 368€ 83 305€ 112 833€
040
B.IV.2.
Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia
3 584€ 2 920€ 3 773€ 3 425€ 4 108€ 5 605€ 1 766€ 3 996€ 4 147€
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
2 388€ 8 861€ 22 520€ 33 483€ 16 305€ 960€ 10 596€ 7 918€ 9 377€
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
641€ 4 327€ 4 250€ 5 011€ 144 883€ 148 975€ 93 694€ 53 690€ 23 121€
044
B.VI.
Bežné bankové úvery
25 058€ 3 110€ 20 023€ 24 803€ 30 043€ 39 999€ 48 274€ 46 784€ 19 833€