Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[02 až 07]
87 254 € 181 784 € 128 936 € 314 253 € 295 345 € 119 948 € 176 106 € 470 308 € 518 090 €
02
I.
Tržby z predaja tovaru
3 647€ 280€ 6 413€ 10 311€ 14 543€ 16 958€ 5 928€ 15 970€ 2 807€
03
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
32 958€ 215 834€ 107 483€ 381 581€ 266 259€ 32 137€ 170 150€ 447 852€ 435 388€
04
III.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
38 450€ -34 560€ 14 000€ -79 785€ -4 191€ 70 453€ 6 297€ 79 152€
05
IV.
Aktivácia
06
V.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu
07
VI.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
12 199€ 230€ 1 040€ 2 146€ 18 734€ 400€ 28€ 189€ 743€
08
*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[09 až 17]
82 387 € 177 692 € 125 916 € 328 425 € 289 026 € 110 579 € 164 337 € 458 922 € 482 391 €
09
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
303€ 101€ 8 679€ 3 710€ 6 368€ 1 052€ 7 449€
10
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
31 958€ 88 480€ 54 909€ 154 489€ 114 824€ 26 722€ 62 146€ 214 639€ 295 644€
11
C.
Služby
10 492€ 44 530€ 29 424€ 74 175€ 80 872€ 14 120€ 26 184€ 154 401€ 132 941€
12
D.
Osobné náklady
27 979€ 30 738€ 31 629€ 42 106€ 35 558€ 32 440€ 32 316€ 34 820€ 29 296€
13
E.
Dane a poplatky
3 515€ 3 519€ 3 989€ 21 821€ 6 749€ 4 832€ 4 173€ 1 649€
14
F.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
4 998€ 5 174€ 1 908€ 15 441€ 26 312€ 28 229€ 32 926€ 40 160€ 22 151€
15
G.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
16
H.
Opravné položky k pohľadávkam
40€ 24€ 13 418€
17
I.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
3 445€ 4 948€ 3 916€ 11 690€ 7 583€ 2 700€ 4 881€ 3 280€ 710€
18
**
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[01-08]
4 867 € 4 092 € 3 020 € -14 172 € 6 319 € 9 369 € 11 769 € 11 386 € 35 699 €
19
*
Pridaná hodnota
[(02-09)+(03+04
+05)-(10+11)]
32 605 € 48 241 € 43 462 € 74 764 € 77 205 € 72 338 € 86 696 € 93 630 € 88 762 €
20
*
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[21 až 26]
21
VII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
22
VIII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
23
IX.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
24
X.
Výnosové úroky
25
XI.
Kurzové zisky
26
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
27
*
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[28 až 33]
4 727 € 4 759 € 2 968 € 4 408 € 5 106 € 7 477 € 9 597 € 9 940 € 34 561 €
28
J.
Predané cenné papiere a podiely
29
K.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
L.
Opravné položky k finančnému majetku
31
M.
Nákladové úroky
3 760€ 3 889€ 2 138€ 3 180€ 4 062€ 5 992€ 7 348€ 6 643€ 2 123€
32
N.
Kurzové straty
4€ 192€
33
O.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
967€ 870€ 830€ 1 228€ 1 044€ 1 485€ 2 249€ 3 293€ 32 246€
34
**
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[20-27]
-4 727 € -4 759 € -2 968 € -4 408 € -5 106 € -7 477 € -9 597 € -9 940 € -34 561 €
35
**
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[18+34]
140 € -667 € 52 € -18 580 € 1 213 € 1 892 € 2 172 € 1 446 € 1 138 €
36
P.
Daň z príjmov
101€ 230€ 404€ 961€ 960€ 960€ 1 647€ 960€ 345€
37
Q.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
38
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[35-36-37]
39 € -897 € -352 € -19 541 € 253 € 932 € 525 € 486 € 793 €