Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
10 177 068 € 13 296 972 € 9 774 530 € 10 308 050 € 8 501 694 € 8 811 675 € 9 895 542 € 9 496 089 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
612 078 € 661 976 € 2 093 004 € 2 113 553 € 2 383 663 € 2 622 356 € 2 854 137 € 3 284 909 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
1 431 € 29 010 € 60 132 € 92 010 € 117 860 €
005
A.I.2
Software
1 431€ 29 010€ 60 132€ 92 010€ 117 860€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
612 078 € 661 976 € 2 093 004 € 2 112 122 € 2 354 653 € 2 562 224 € 2 762 127 € 3 167 049 €
012
A.II.1
Pozemky
130 000€ 130 000€ 1 148 940€ 1 148 940€ 1 148 940€ 1 148 940€ 1 148 940€ 1 148 940€
013
A.II.2
Stavby
386 005€ 483 715€ 845 052€ 908 860€ 998 223€ 1 080 802€ 1 186 625€ 1 292 448€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
96 073€ 48 261€ -4 658€ 54 322€ 207 490€ 314 987€ 426 562€ 725 661€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
0€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
103 670€ 17 495€
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
9 263 207 € 12 543 981 € 7 656 418 € 8 184 687 € 6 097 482 € 6 171 294 € 6 930 193 € 6 196 309 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
4 708 596 € 4 455 706 € 3 065 909 € 2 970 543 € 2 564 545 € 2 965 930 € 3 240 012 € 3 239 995 €
035
B.I.1
Materiál
272 022€ 226 342€ 209 208€ 195 441€ 152 230€ 152 932€ 141 472€ 121 548€
039
B.I.5
Tovar
4 429 474€ 4 227 715€ 2 855 341€ 2 772 567€ 2 408 350€ 2 810 103€ 3 099 360€ 3 078 842€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
7 100€ 1 649€ 1 360€ 2 535€ 3 965€ 2 895€ -820€ 39 605€
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
422 016 € 401 462 € 99 740 € 94 903 € 39 474 €
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
422 016€ 401 462€ 99 740€ 94 903€ 39 474€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
4 028 198 € 4 993 777 € 3 952 553 € 4 946 524 € 2 535 215 € 2 323 088 € 2 844 271 € 2 215 953 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
3 771 214 € 4 729 528 € 3 864 199 € 4 707 571 € 2 507 162 € 2 297 455 € 2 831 103 € 2 112 175 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
424 891€ 638 475€ 613 067€ 428 925€ 209 430€ 569 953€
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
3 346 323€ 4 091 053€ 3 251 132€ 4 278 646€ 2 297 732€ 1 727 502€ 2 831 103€ 2 112 175€
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
122 342€ 7 918€ 79 586€ 9 997€ 8 131€ 10 312€ 13 046€ 15 560€
065
B.III.9
Iné pohľadávky
134 642€ 256 331€ 8 768€ 228 956€ 19 922€ 15 321€ 122€ 88 218€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
0 €
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
104 397 € 2 693 036 € 538 216 € 172 717 € 958 248 € 882 276 € 845 910 € 740 361 €
072
B.V.1.
Peniaze
-3 135€ -3 185€ 1 407€ 1 839€ 584€ 1 762€ 536€ 1 037€
073
B.V.2.
Účty v bankách
107 532€ 2 696 221€ 536 809€ 170 878€ 957 664€ 880 514€ 845 374€ 739 324€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
301 783 € 91 015 € 25 108 € 9 810 € 20 549 € 18 025 € 111 212 € 14 871 €
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
28 384€ 21 890€ 25 108€ 9 810€ 20 549€ 18 025€ 24 445€ 14 871€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
86 767€
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
273 399€ 69 125€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
10 177 068 € 13 296 972 € 9 774 530 € 10 308 050 € 8 501 694 € 8 811 675 € 9 895 542 € 9 496 089 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
349 803 € 41 031 € 796 042 € 558 122 € 620 178 € 571 709 € 584 681 € 532 679 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
300 000€ 300 000€ 300 000€ 300 000€ 300 000€ 300 000€ 300 000€ 300 000€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
500€ 500€ 500€ 500€ 500€ 500€ 500€ 500€
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
-264 470 € 400 844 € 252 320 € 51 950 € 51 950 € 51 950 € 51 950 € 51 950 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
400 844€ 400 844€ 252 320€ 51 950€ 51 950€ 51 950€ 51 950€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-665 314€ 51 950€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
308 773 € -665 313 € 238 222 € 200 672 € 262 728 € 214 259 € 227 231 € 175 229 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
9 827 265 € 12 956 994 € 8 728 278 € 9 482 790 € 7 791 469 € 8 238 273 € 9 310 861 € 8 963 410 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
12 679 € 16 510 € 6 653 € 1 475 € 939 € 657 337 € 119 816 € 240 885 €
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
640 000€
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
100 000€ 200 000€
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
12 679€ 16 510€ 6 653€ 1 475€ 939€ 936€ 600€ 6 298€
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
16 401€ 19 216€ 34 587€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
9 615 715 € 12 560 459 € 8 454 128 € 8 216 056 € 7 536 618 € 7 389 404 € 9 045 870 € 8 558 926 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
8 307 313 € 11 947 554 € 7 907 852 € 7 949 800 € 6 544 001 € 6 327 096 € 6 657 454 € 6 264 474 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
962 557€ 1 188 679€ 583 574€ 624 315€ 260 298€ 287 308€
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
7 344 756€ 10 758 875€ 7 324 278€ 7 325 485€ 6 283 703€ 6 039 788€ 6 657 454€ 6 264 474€
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
905 620€ 640 000€ 620 000€
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
2 050 000€ 1 881 250€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
99 623€ 102 453€ 91 543€ 74 285€ 60 989€ 62 912€ 70 536€ 118 536€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
73 666€ 72 881€ 61 329€ 47 586€ 39 316€ 39 616€ 40 698€ 41 180€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
197 280€ 437 276€ 385 477€ 144 368€ 252 445€ 339 780€ 193 736€ 226 222€
135
B.IV.10.
Iné záväzky
32 213€ 295€ 7 927€ 17€ -133€ 33 446€ 27 264€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
198 871 € 380 025 € 267 497 € 336 571 € 253 912 € 191 532 € 145 175 € 163 599 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
20 462€ 29 186€ 16 082€ 18 279€ 7 521€ 11 131€ 69 395€ 75 000€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
178 409€ 350 839€ 251 415€ 318 292€ 246 391€ 180 401€ 75 780€ 88 599€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
928 688€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
298 947 € 250 210 € 267 138 € 90 047 € 1 693 €
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
298 947€ 250 210€ 267 138€ 90 047€ 1 693€