Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
109 656 401€ 107 618 247€ 97 645 217€ 85 341 863€ 75 784 767€ 74 098 723€ 67 415 737€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
109 626 925 € 107 635 354 € 97 688 173 € 85 438 109 € 76 050 007 € 74 423 727 € 67 753 089 € 64 570 248 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
102 139 915€ 100 196 637€ 91 773 559€ 79 856 612€ 71 102 381€ 69 470 222€ 62 833 241€ 59 736 184€
05
III.
Tržby z predaja služieb
6 817 374€ 6 870 146€ 5 547 853€ 5 000 824€ 4 311 259€ 4 449 707€ 4 309 689€ 4 265 067€
07
V.
Aktivácia
11 864€ 17 142€ 42 959€ 96 271€ 274 877€ 325 323€ 337 938€ 305 934€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
833€ 1 102€ 35 303€ 7 500€ 10 044€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
657 772€ 550 596€ 322 700€ 449 099€ 361 490€ 170 975€ 262 177€ 263 063€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
109 265 010 € 108 699 200 € 97 724 252 € 85 404 924 € 75 771 085 € 74 126 083 € 67 229 572 € 64 241 501 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
101 728 502€ 100 344 652€ 91 729 159€ 80 234 975€ 71 233 122€ 69 470 706€ 62 634 665€ 59 706 049€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
374 147€ 457 492€ 423 020€ 373 870€ 293 901€ 351 533€ 402 120€ 472 470€
13
C.
Opravné položky k zásobám
254 990€
14
D.
Služby
4 210 646€ 3 970 339€ 3 497 326€ 2 754 683€ 2 100 313€ 2 199 860€ 1 915 770€ 1 646 616€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
2 198 955 € 2 086 118 € 1 792 581 € 1 504 798 € 1 282 649 € 1 236 960 € 1 364 543 € 1 402 700 €
16
E.1.
Mzdové náklady
1 555 875€ 1 461 777€ 1 278 686€ 1 083 013€ 933 954€ 897 772€ 1 001 136€ 1 030 336€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
561 300€ 533 120€ 453 561€ 389 450€ 324 780€ 310 615€ 337 979€ 343 441€
19
E.4.
Sociálne náklady
81 780€ 91 221€ 60 334€ 32 335€ 23 915€ 28 573€ 25 428€ 28 923€
20
F.
Dane a poplatky
39 120€ 38 330€ 24 301€ 31 925€ 29 617€ 33 277€ 36 169€ 35 737€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
115 870€ 1 530 591€ 179 136€ 223 637€ 299 034€ 320 058€ 392 993€ 403 289€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
115 870€ 511 651€ 179 136€ 223 637€ 299 034€ 320 058€ 392 993€ 403 289€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
1 018 940€
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
10 804€ 423€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
-97 437€ -5 612€ 159 200€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
342 780€ 271 678€ 78 729€ 270 232€ 532 449€ 610 703€ 488 924€ 415 440€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
361 915 € -1 063 846 € -36 079 € 33 185 € 278 922 € 297 644 € 523 517 € 328 747 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
2 400 868 € 2 311 442 € 1 714 866 € 1 590 179 € 2 061 181 € 2 223 153 € 2 528 313 € 2 482 050 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
74 436 € 302 859 € 399 027 € 300 906 € 133 406 € 107 543 € 586 € 3 578 €
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
41 340 € 35 € 3 € 25 € 9 637 € 319 € 586 € 2 032 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
3€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
41 340€ 35€ 25€ 9 637€ 319€ 586€ 2 032€
42
XII.
Kurzové zisky
33 096€ 302 824€ 399 024€ 300 881€ 123 769€ 107 224€ 1 546€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
133 762 € 24 593 € 23 148 € 23 544 € 30 861 € 40 134 € 191 011 € 84 194 €
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
38 571 € 15 429 € 14 401 € 17 518 € 23 264 € 33 090 € 47 795 € 66 861 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
14 401€ 16 724€ 22 699€ 32 559€ 47 795€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
38 571€ 15 429€ 794€ 565€ 531€ 66 861€
52
O.
Kurzové straty
82 042€ -26€ -641€ 640€ 74€ 136 218€ 3 195€
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
13 149€ 9 190€ 9 388€ 5 386€ 7 523€ 7 044€ 6 998€ 14 138€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-59 326 € 278 266 € 375 879 € 277 362 € 102 545 € 67 409 € -190 425 € -80 616 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
302 589 € -785 580 € 339 800 € 310 547 € 381 467 € 365 053 € 333 092 € 248 131 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
-6 184 € -120 267 € 101 578 € 109 875 € 118 739 € 150 794 € 105 861 € 72 902 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
14 370€ 181 455€ 106 415€ 165 304€ 174 614€ 153 609€ 121 232€ 112 089€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
-20 554€ -301 722€ -4 837€ -55 429€ -55 875€ -2 815€ -15 371€ -39 187€
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
308 773 € -665 313 € 238 222 € 200 672 € 262 728 € 214 259 € 227 231 € 175 229 €