Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Obchodný dom Slovensko s.r.o. [zrušená]

2013 2012
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
53 734 937 € 7 353 €
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
53 734 937 € 7 353 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032 až 037]
9 368 758 €
036
B.I.5
Tovar
9 368 758€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047 až 054]
10 735 015 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
10 320 232€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
329 270€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
85 513€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056 až 060]
33 631 164 € 7 353 €
056
B.IV.1
Peniaze
444 166€ 7 353€
057
B.IV.2
Účty v bankách
33 186 998€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
53 734 937 € 7 353 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
-67 214 € 7 353 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069 až 072]
11 639 € 11 639 €
069
A.I.1
Základné imanie
11 639€ 11 639€
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
-80 498 € -4 286 €
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-80 498€ -4 286€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(068+073+080
+084+088+121)]
1 645 € 0 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
53 802 151 €
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107 až 116]
53 802 151 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
53 808 916€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
-6 765€