Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
-
-
08.09.2009
31.12.2009
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
2 306 € 2 890 € 4 133 € 4 146 € 6 958 € 14 064 € 26 719 € 9 891 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
830 € 4 160 € 7 488 € 10 817 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
830 € 4 160 € 7 488 € 10 817 €
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
830€ 4 160€ 7 488€ 10 817€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
2 306 € 2 890 € 4 133 € 3 316 € 2 798 € 6 576 € 15 842 € 9 876 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
24 € 360 € 360 €
036
B.I.5
Tovar
360€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
40 € 20 € 20 € 10 € 8 € 2 015 €
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
662 € 1 740 € 1 941 € 2 501 € 2 454 € 464 € 5 799 € 3 400 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
480€ 480€ 192€ 423€ 451€ 4 595€ 3 400€
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
1 204€
052
B.III.6
Sociálne poistenie
6€ 3€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
054
B.III.8
Iné pohľadávky
176€ 1 260€ 1 941€ 2 309€ 2 031€ 10€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
1 604 € 1 130 € 2 172 € 781 € 336 € 3 737 € 9 683 € 6 476 €
056
B.IV.1
Peniaze
1 604€ 1 130€ 2 172€ 781€ 336€ 3 737€ 1 149€ 33€
057
B.IV.2
Účty v bankách
8 534€ 6 443€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
60 € 15 €
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
60€ 15€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
2 306 € 2 890 € 4 133 € 4 146 € 6 958 € 14 064 € 26 719 € 9 891 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
948 € 312 € 974 € 1 080 € 1 446 € 4 920 € 10 573 € 8 553 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
069
A.I.1
Základné imanie
5 000€ 5 000€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
363 € 363 € 363 € 363 € 363 € 363 € 214 € 165 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
214€ 165€
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
-7 448 € -4 389 € -4 283 € -3 917 € -443 € 2 398 € 2 398 € 2 398 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
2 398€ 2 398€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
3 033 € -662 € -106 € -366 € -3 474 € -2 841 € 2 961 € 990 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
1 358 € 2 578 € 3 159 € 3 066 € 5 512 € 9 144 € 16 146 € 1 338 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
170 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
170€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
3 875 € 7 750 € 11 625 € 2 €
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
2€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
11 625€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
1 358 € 2 578 € 2 989 € 3 066 € 1 637 € 1 394 € 4 521 € 1 336 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
341€ 361€ 195€ 175€ 113€ 6€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
180€ 156€
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
95€ 1 932€ 1 835€ 1 439€ 128€ -34€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
1 047€ 746€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
87€ 95€ 9€ 12€ 14€ 139€ 192€ 161€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
796€ 2€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
835€ 190€ 1 145€ 1 420€ 1 320€ 1 176€ 2 300€ 271€