Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01
*
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[02+...+07]
11 603 € 9 271 € 7 506 € 8 849 € 8 024 € 15 729 € 20 501 €
02
I.
Tržby z predaja tovaru
1 560€ 1 529€ 352€ 375€
03
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
10 650€ 7 924€ 4 790€ 4 407€ 6 451€ 13 494€ 20 499€
05
IV.
Aktivácia
399€ 599€ 799€ 999€ 1 221€ 1 860€
07
VI.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
554€ 748€ 357€ 1 914€ 2€
08
*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[09+...+17]
7 310 € 9 379 € 6 244 € 7 537 € 9 848 € 16 919 € 15 031 €
09
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
106€ 120€ 353€ 442€
10
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
2 577€ 4 122€ 2 016€ 1 683€ 3 129€ 4 524€ 3 982€
11
C.
Služby
1 453€ 1 144€ 2 395€ 1 131€ 1 584€ 1 535€ 693€
12
D.
Osobné náklady
2 950€ 3 889€ 879€ 1 098€ 1 342€ 6 911€ 7 738€
13
E.
Dane a poplatky
130€ 118€ 118€ 116€ 111€ 172€ 121€
14
F.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
830€ 3 329€ 3 329€ 3 329€ 2 497€
17
I.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
200€ 6€ 60€ 6€
18
**
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[01-08]
4 293 € -108 € 1 262 € 1 312 € -1 824 € -1 190 € 5 470 €
19
*
Pridaná hodnota
[
(02-09)+
(03+04+05)-
(10+11)]
7 019 € 3 151 € 2 738 € 4 001 € 2 958 € 9 228 € 15 824 €
20
*
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[21+...+26]
1 €
24
X.
Výnosové úroky
1€
27
*
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[28+...+33]
579 € 554 € 408 € 718 € 690 € 691 € 1 587 €
32
N.
Kurzové straty
4€ 1€ 2€ 2€ 5€
33
O.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
579€ 550€ 407€ 716€ 688€ 686€ 1 587€
34
**
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[20-27]
-579 € -554 € -408 € -718 € -690 € -691 € -1 586 €
35
**
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[18+34]
3 714 € -662 € 854 € 594 € -2 514 € -1 881 € 3 884 €
36
P.
Daň z príjmov
681€ 960€ 960€ 960€ 960€ 923€
38
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[35-36-37]
3 033 € -662 € -106 € -366 € -3 474 € -2 841 € 2 961 €