Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
10.09.2009
31.12.2009
01
I.
Tržby z predaja tovaru
1 023 538€ 1 150 427€ 1 261 725€ 1 172 273€ 1 353 539€ 1 108 652€ 1 033 446€ 904 757€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
740 439€ 931 539€ 887 330€ 748 954€ 943 975€ 876 323€ 737 879€ 728 121€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
283 099 € 218 888 € 374 395 € 423 319 € 409 564 € 232 329 € 295 567 € 176 636 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
575 303 € 393 913 € 213 005 € 281 797 € 264 823 € 435 874 € 485 823 € 392 976 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
575 303€ 393 913€ 213 005€ 281 797€ 264 823€ 435 874€ 485 823€ 392 976€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
636 534 € 508 175 € 456 902 € 555 405 € 545 074 € 551 622 € 766 371 € 547 634 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
143 553€ 165 831€ 156 108€ 136 041€ 153 318€ 187 881€ 155 817€ 186 891€
10
B.2
Služby
492 981€ 342 344€ 300 794€ 419 364€ 391 756€ 363 741€ 610 554€ 360 743€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
221 868 € 104 626 € 130 498 € 149 711 € 129 313 € 116 581 € 15 019 € 21 978 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
44 792 € 59 840 € 50 786 € 56 914 € 56 154 € 35 812 € 6 749 € 1 982 €
13
C.1
Mzdové náklady
32 956€ 44 095€ 37 421€ 43 760€ 41 247€ 26 387€ 4 973€ 1 509€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
11 586€ 15 505€ 13 161€ 12 788€ 14 517€ 9 286€ 1 750€ 466€
16
C.4
Sociálne náklady
250€ 240€ 204€ 366€ 390€ 139€ 26€ 7€
17
D
Dane a poplatky
8 439€ 7 726€ 8 295€ 8 348€ 8 469€ 6 506€ 5 084€ 3 547€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
124 705€ 22 276€ 78 716€ 64 416€ 48 036€ 43 816€ 25 172€ 9 579€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
1 013€ 12 092€ 23 356€ 1 176€ 100€ 403€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
6 976€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
2 091€ 2 003€ 2 122€ 2 913€ 752 131€ 159 791€ 2 073€ 590€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
11 774€ 6 533€ 1 365€ 7 820€ 748 623€ 170 688€ 4 185€ 4 610€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
35 262 € 15 370 € 16 814 € 16 302 € 20 262 € 19 953 € -24 098 € 2 850 €
38
X.
Výnosové úroky
1€ 1€ 1€ 3€ 9€
39
N
Nákladové úroky
17 685€ 5 004€ 7 711€ 10 302€ 9 833€ 2 469€ 1 725€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
7 646€ 120€ 3 215€ 2 227€ 2 299€ 1 079€ 1 088€ 436€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-25 331 € -5 124 € -10 926 € -12 528 € -12 131 € -3 547 € -2 810 € -427 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
9 931 € 10 246 € 5 888 € 3 774 € 8 131 € 16 406 € -26 908 € 2 423 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
3 572 € 3 149 € 2 880 € 2 973 € 3 997 € 4 775 € 195 € 1 031 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
3 572€ 3 149€ 2 880€ 2 973€ 3 997€ 4 775€ 195€ 1 031€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
6 359 € 7 097 € 3 008 € 801 € 4 134 € 11 631 € -27 103 € 1 392 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
9 931 € 10 246 € 5 888 € 3 774 € 8 131 € 16 406 € -26 908 € 2 423 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
6 359 € 7 097 € 3 008 € 801 € 4 134 € 11 631 € -27 103 € 1 392 €