Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Diligens Telum, spol. s r.o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
660 250€ 891 261€ 360 018€ 7 560€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
13 € 16 300 € 1 204 172 € 891 261 € 360 018 € 434 560 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
298 000€ 17 261€ 358 018€ 7 560€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
360 000€ 775 000€
05
III.
Tržby z predaja služieb
2 250€ 2 000€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
16 300€ 542 000€ 99 000€ 427 000€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
13€ 1 922€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
97 702 € 56 259 € 41 479 € 58 824 € 1 222 989 € 867 710 € 338 988 € 482 444 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
294 338€ 15 201€ 169 995€ 7 560€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
29 597€ 6 442€ 3 782€ 8 269€ 209 173€ 398 770€ 47 031€ 9 021€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
22 626€ 20 684€ 13 718€ 12 707€ 26 524€ 121 667€ 65 776€ 14 193€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
41 351 € 28 389 € 23 700 € 22 381 € 44 081 € 152 669 € 36 427 € 11 564 €
16
E.1.
Mzdové náklady
30 586€ 20 998€ 17 530€ 16 555€ 32 202€ 112 836€ 26 707€ 8 492€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
10 765€ 7 391€ 6 170€ 5 826€ 11 686€ 39 687€ 9 667€ 2 988€
19
E.4.
Sociálne náklady
193€ 146€ 53€ 84€
20
F.
Dane a poplatky
279€ 249€ 173€ 199€ 7 528€ 2 035€ 958€ 658€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
3 594€ 81 966€ 102 022€ 18 513€ 10 000€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
3 594€ 81 966€ 102 022€ 18 513€ 10 000€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
15 263€ 530 938€ 75 120€ 427 000€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
255€ 495€ 106€ 5€ 28 441€ 226€ 288€ 2 448€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
-97 702 € -56 246 € -41 479 € -42 524 € -18 817 € 23 551 € 21 030 € -47 884 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
-52 223 € -27 126 € -17 500 € -20 976 € 130 215 € 256 623 € 77 216 € -23 214 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
1 € 1 € 2 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
1 € 1 € 2 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
1€ 1€ 2€
42
XII.
Kurzové zisky
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
148 € 610 € 124 € 1 137 € 3 111 € 3 923 € 3 028 € 334 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
16 € 453 € 31 € 514 € 2 161 € 3 108 € 1 791 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
16€ 453€ 31€ 514€ 2 161€ 3 108€ 1 791€
52
O.
Kurzové straty
4€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
132€ 157€ 93€ 623€ 950€ 815€ 1 233€ 334€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-148 € -610 € -124 € -1 137 € -3 110 € -3 922 € -3 026 € -334 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
-97 850 € -56 856 € -41 603 € -43 661 € -21 927 € 19 629 € 18 004 € -48 218 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
960 € 2 880 € 4 318 € 2 153 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
960€ 2 880€ 4 318€ 2 153€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
-97 850 € -56 856 € -41 603 € -44 621 € -24 807 € 15 311 € 15 851 € -48 218 €