Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
15 573 055€ 13 753 227€ 10 631 409€ 11 770 740€ 27 638 293€ 16 619 030€ 18 555 855€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
15 651 274 € 13 760 595 € 10 632 931 € 11 781 819 € 27 654 433 € 16 623 601 € 18 558 718 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
3 364 397€ 5 045 789€ 2 586 214€ 4 183 325€ 18 108 505€ 10 739 901€ 16 425 479€
05
III.
Tržby z predaja služieb
12 208 658€ 8 707 438€ 8 045 195€ 7 587 415€ 9 529 788€ 5 879 130€ 2 130 376€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
73 500€ 7 080€ 1 670€ 12 167€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
4 719€ 288€ 1 522€ 9 409€ 3 973€ 4 570€ 2 863€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
12 714 304 € 11 282 589 € 9 370 144 € 10 736 232 € 26 282 900 € 15 825 648 € 18 348 937 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
2 837 070€ 3 850 310€ 2 049 904€ 3 291 759€ 14 899 465€ 9 741 290€ 15 166 737€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
2 139 292€ 90 316€ 185 769€ 82 212€ 100 134€ 65 106€ 52 491€
14
D.
Služby
6 120 566€ 5 832 752€ 5 793 406€ 5 937 223€ 9 947 967€ 4 758 948€ 1 891 839€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
1 372 529 € 1 389 125 € 1 277 057 € 1 367 354 € 1 323 037 € 1 240 421 € 1 206 698 €
16
E.1.
Mzdové náklady
1 064 699€ 1 075 967€ 998 390€ 1 080 167€ 1 127 394€ 1 066 708€ 1 048 180€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
284 687€ 291 369€ 260 159€ 267 141€ 175 913€ 155 833€ 141 839€
19
E.4.
Sociálne náklady
23 143€ 21 789€ 18 508€ 20 046€ 19 730€ 17 880€ 16 679€
20
F.
Dane a poplatky
3 131€ 9 878€ 2 183€ 706€ 1 097€ 976€ 2 846€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
134 026€ 89 755€ 53 058€ 46 150€ 4 902€ 10 369€ 23 576€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
134 026€ 89 755€ 53 058€ 46 150€ 4 902€ 10 369€ 23 576€
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
82 326€ 1 000€ 1 899€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
25 364€ 20 453€ 8 767€ 9 828€ 4 399€ 8 538€ 4 750€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
2 936 970 € 2 478 006 € 1 262 787 € 1 045 587 € 1 371 533 € 797 953 € 209 781 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
4 476 127 € 3 979 849 € 2 602 330 € 2 459 546 € 2 690 727 € 2 053 687 € 1 444 788 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
2 € 15 € 3 € 199 € 26 899 € 156 € 78 €
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
2 € 13 € 3 € 4 € 87 € 156 € 78 €
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
2€ 13€ 3€ 4€ 87€ 156€ 78€
42
XII.
Kurzové zisky
2€ 55€ 26 812€
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
140€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
6 996 € 10 073 € 8 060 € 9 226 € 595 € 1 942 € 512 €
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
25 € 329 €
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
25€ 329€
52
O.
Kurzové straty
69€ 129€ 129€ 61€ 55€ 187€ 15€
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
6 927€ 9 944€ 7 931€ 9 140€ 540€ 1 755€ 168€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-6 994 € -10 058 € -8 057 € -9 027 € 26 304 € -1 786 € -434 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
2 929 976 € 2 467 948 € 1 254 730 € 1 036 560 € 1 397 837 € 796 167 € 209 347 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
618 845 € 527 959 € 262 652 € 245 206 € 315 469 € 182 193 € 48 926 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
620 772€ 528 446€ 262 652€ 245 206€ 315 469€ 182 193€ 48 926€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
-1 927€ -487€
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
2 311 131 € 1 939 989 € 992 078 € 791 354 € 1 082 368 € 613 974 € 160 421 €