Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Správa majetku a záväzkov [zrušená]

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
12 004€ 13 493€ 13 493€ 539€ 138 485€ 190 292€ 12 287 614€ 2 180 658€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
0€ 137 817€ 153 231€ 12 228 690€ 109 579€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 023)
0€ 137 817€ 153 231€ 12 228 690€ 109 579€
012
A.II.1.
Pozemky (031) - (092AÚ)
0€ 69 210€ 70 743€ 0€ 2 823€
015
4.
Stavby (021) - (081+092AÚ)
0€ 60 218€ 63 510€ 58 193€ 52 745€
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - (082+092AÚ)
0€ 2 482€ 13 069€ 24 487€ 35 906€
017
6.
Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 12 198€
022
11.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)
0€ 0€ 0€ 12 140 103€ 0€
023
12.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - (095AÚ)
0€ 5 908€ 5 908€ 5 908€ 5 908€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
12 004€ 13 493€ 13 493€ 539€ 668€ 37 061€ 58 924€ 2 071 079€
034
B.I.
Zásoby súčet (r. 035 až 039)
0€ 0€ 32 953€ 45 284€ 83 904€
035
B.I.1.
Materiál (112 + 119) - (191)
0€ 0€ 32 953€ 45 284€ 83 904€
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084)
12 004€ 13 493€ 13 493€ 539€ 668€ 4 018€ 13 638€ 1 987 151€
061
B.IV.1
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)
12 004€ 13 493€ 13 493€ 0€ 0€ 0€ 7 748€ 1 289 447€
068
8.
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom (318) -
(391AÚ)
0€ 101€ 1 852€ 86€ 572 523€
070
10.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
539€ 566€ 2 166€ 3 519€ 8 431€
081
21.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 2 286€ 116 750€
085
B.V.
Finančné účty súčet (r. 086 až 097)
0€ 0€ 90€ 2€ 24€
088
3.
Bankové účty (221AÚ +/- 261)
0€ 0€ 90€ 2€ 24€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
12 004€ 13 493€ 13 493€ 539€ 138 485€ 190 292€ 12 287 614€ 2 180 658€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
-269 657€ -404 485€ -489 640€ -574 795€ -659 950€ -950 892€ -1 325 776€ -1 717 487€ -2 136 062€ -2 235 253€ -1 437 678€ -1 963 733€ -2 632 161€ -4 613 364€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 124 až 125)
-269 657€ -404 485€ -489 640€ -574 795€ -659 950€ -950 892€ -1 325 776€ -1 717 487€ -2 136 062€ -2 235 253€ -1 437 678€ -1 963 733€ -2 632 161€ -4 613 364€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/– 428)
-404 485€ -489 640€ -574 795€ -659 950€ -950 892€ -1 325 776€ -1 717 487€ -2 136 062€ -2 293 427€ -1 437 678€ -1 963 733€ -2 620 342€ -2 647 509€ -5 924 056€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/–) r. 001 - (r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r.
183)
134 828€ 85 155€ 85 155€ 85 155€ 290 943€ 374 884€ 391 712€ 418 574€ 157 365€ -797 576€ 526 056€ 656 609€ 15 348€ 1 310 692€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
269 657€ 404 485€ 489 640€ 574 795€ 659 950€ 950 892€ 1 337 780€ 1 730 980€ 2 149 555€ 2 235 792€ 1 570 254€ 2 148 118€ 11 594 744€ 6 794 022€
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 133 až r. 139)
9 095€ 10 573€ 13 493€ 539€ 132 577€ 151 341€ 8 917 298€ 2 096 731€
133
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
9 095€ 10 573€ 13 493€ 539€ 668€ 4 018€ 13 638€ 1 987 151€
135
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
0€ 131 909€ 147 323€ 8 903 659€ 109 579€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150)
269 657€ 404 485€ 489 640€ 574 795€ 659 950€ 745 104€ 830 259€ 915 414€ 1 000 568€ 1 085 723€ 1 170 908€ 1 213 545€ 2€ 24€
141
B.III.1.
Ostatné dlhodobé záväzky (479AÚ)
269 657€ 404 485€ 489 640€ 574 795€ 659 950€ 745 104€ 830 259€ 915 414€ 1 000 568€ 1 085 723€ 1 170 878€ 1 213 455€ 0€ 0€
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
0€ 30€ 90€ 2€ 24€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 172)
205 788€ 498 426€ 804 993€ 1 135 494€ 1 149 530€ 266 746€ 783 231€ 2 677 445€ 4 697 267€
152
B.IV.1.
Dodávatelia (321)
76 685€ 82 215€ 82 215€ 96 223€ 64 402€ 322 829€ 1 879 782€ 3 596 221€
155
4.
Ostatné záväzky (325, 479AÚ)
0€ 0€ 17 804€ 17 804€ 17 804€
160
9.
Iné záväzky (379AÚ)
0€ 0€ 2 370€ 18 896€ 18 896€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)
205 788€ 411 788€ 617 788€ 823 788€ 823 788€ 0€ 202 695€ 523 431€ 826 814€
167
16.
Ostatné priame dane (342)
9 953€ 104 991€ 229 491€ 229 519€ 202 343€ 237 532€ 237 532€ 237 532€
173
B.V.
Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 174 až 179)
0€ 24€ 0€ 0€ 0€
175
2.
Bežné bankové úvery (461AÚ, 221AÚ, 231, 232)
0€ 24€ 0€ 0€ 0€
180
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 181 + r. 182)
0€ 5 908€ 5 908€ 3 325 031€ 0€
182
2.
Výnosy budúcich období (384)
0€ 5 908€ 5 908€ 3 325 031€ 0€