Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[02+14]
23 930 € 39 320 € 20 916 € 22 068 € 16 744 € 21 032 € 14 793 €
002
A
Neobežný majetok
[03+04+09]
7 651 € 8 576 €
004
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[05+..+08]
7 651 € 8 576 €
006
A.II.2.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
7 651€ 8 576€
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
16 279 € 30 744 € 20 916 € 22 068 € 16 744 € 21 032 € 14 793 €
016
B.II.
Dlhodobé pohľadávky
815€
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
413 € 2 162 € 9 583 € 11 882 € 9 781 € 18 055 € 14 793 €
018
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku
402€ 2 110€ 1 667€ 5 750€ 4 375€
019
B.III.2.
Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie
11€ 52€ 44€
020
B.III.3
Ostatné pohľadávky
7 916€ 6 132€ 9 737€ 13 680€ 14 793€
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
15 866 € 27 767 € 11 333 € 10 186 € 6 963 € 2 977 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
15 866€ 27 767€ 11 333€ 10 186€ 6 963€ 2 977€
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
23 930 € 39 320 € 20 916 € 22 068 € 16 744 € 21 032 € 14 793 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
19 976 € 20 451 € 19 818 € 19 990 € 15 604 € 14 192 € 14 736 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€
029
A.II.
Kapitálové fondy
500€ 500€ 500€ 500€ 500€ 500€ 500€
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
14 951€ 14 318€ 14 490€ 10 104€ 8 692€ 9 236€ 8 543€
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(026+029+030+031+032+034)])
-475 € 633 € -172 € 4 386 € 1 412 € -544 € 693 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
3 954 € 18 869 € 1 098 € 2 078 € 1 140 € 6 840 € 57 €
035
B.I.
Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov
3 616€ 6 009€
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39+...+42]
338 € 12 860 € 1 098 € 2 078 € 1 140 € 6 840 € 57 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
11€ 2 626€ 5 549€
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
327€ 234€ 1 098€ 2 078€ 1 140€ 1 109€ 57€
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
10 000€ 182€