Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Management and Language Training s. r. o.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.04.2022
31.03.2023
01.04.2021
31.03.2022
01.04.2020
31.03.2021
01.04.2019
31.03.2020
01.04.2018
31.03.2019
01.04.2017
31.03.2018
01.04.2016
31.03.2017
01.04.2015
31.03.2016
01.04.2014
31.03.2015
01.04.2013
31.03.2014
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
84 289€ 70 942€ 51 258€ 56 239€ 1 344 163€ 1 457 852€ 1 063 652€ 1 324 455€ 924 766€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
84 289 € 70 942 € 86 258 € 56 309 € 55 957 € 39 087 € 47 450 € 34 237 € 45 124 € 112 112 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
2 481€ 109€ 273€ 1 046€ 477€ 591€ 732€ 132€ 1 627€ 80 431€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
81 808€ 70 833€ 50 985€ 55 193€ 55 480€ 38 477€ 46 718€ 34 105€ 43 491€ 31 680€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
35 000€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
70€ 19€ 6€ 1€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
122 063 € 96 528 € 101 832 € 70 608 € 81 564 € 65 869 € 63 551 € 50 878 € 64 040 € 62 016 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
3 208€ 332€ 231€ 823€ 500€ 419€ 704€ 64€ 1 543€ 18 289€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
3 172€ 1 234€ 1 553€ 1 733€ 2 785€ 904€ 1 474€ 956€ 1 295€ 1 641€
13
C.
Opravné položky k zásobám
-818€ 51€ 178€ 1 049€
14
D.
Služby
69 779€ 67 077€ 48 640€ 29 123€ 29 532€ 22 405€ 25 762€ 30 111€ 32 140€ 22 642€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
46 345 € 27 334 € 33 025 € 37 748 € 46 192 € 40 606 € 34 139 € 19 139 € 28 581 € 19 033 €
16
E.1.
Mzdové náklady
33 128€ 19 461€ 23 963€ 27 398€ 33 403€ 29 365€ 24 996€ 15 783€ 22 475€ 15 494€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
11 442€ 6 809€ 7 921€ 9 398€ 11 757€ 10 336€ 8 450€ 3 356€ 6 049€ 3 585€
19
E.4.
Sociálne náklady
1 775€ 1 064€ 1 141€ 952€ 1 032€ 905€ 693€ 57€ -46€
20
F.
Dane a poplatky
151€ 429€ 494€ 418€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
1 496€ 430€ 651€ 651€ 651€ 217€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
1 496€ 430€ 651€ 651€ 651€ 217€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
16 444€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
377€ 500€ 443€ 422€ 426€ 390€ 403€ 391€ 481€ 411€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
-37 774 € -25 586 € -15 574 € -14 299 € -25 607 € -26 782 € -16 101 € -16 641 € -18 916 € 50 096 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
8 948 € 2 248 € 834 € 24 382 € 22 091 € 15 340 € 19 510 € 3 106 € 10 140 € 69 539 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
2 300 000 € 2 296 074 € 200 000 € 938 959 € 1 294 325 € 1 426 862 € 1 020 441 € 1 293 803 € 881 431 € 1 422 779 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
2 300 000 € 2 296 074 € 200 000 € 935 753 € 1 288 205 € 1 418 784 € 1 016 202 € 1 290 218 € 879 648 € 1 421 017 €
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
2 300 000€ 2 296 074€ 200 000€ 935 753€ 1 288 205€ 1 418 784€ 1 016 202€ 1 290 218€ 879 648€ 1 421 017€
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
3 205 € 6 120 € 8 078 € 4 239 € 3 585 € 1 783 € 1 762 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
3 205€ 6 120€ 8 078€ 4 239€ 3 585€ 1 783€ 1 762€
42
XII.
Kurzové zisky
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
1€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
829 € 583 € 485 € 361 € 359 € 346 € 312 € 259 € 236 € 296 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
371 € 168 € 8 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
371€ 168€ 8€
52
O.
Kurzové straty
3€ 1€ 1€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
458€ 415€ 477€ 361€ 359€ 346€ 312€ 256€ 235€ 295€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
2 299 171 € 2 295 491 € 199 515 € 938 598 € 1 293 966 € 1 426 516 € 1 020 129 € 1 293 544 € 881 195 € 1 422 483 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
2 261 397 € 2 269 905 € 183 941 € 924 299 € 1 268 359 € 1 399 734 € 1 004 028 € 1 276 903 € 862 279 € 1 472 579 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
2 880 € 2 880 € 2 881 € 2 882 € 3 489 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
2 880€ 2 880€ 2 881€ 2 882€ 3 489€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
2 261 397 € 2 269 905 € 183 941 € 924 299 € 1 268 359 € 1 396 854 € 1 001 148 € 1 274 022 € 859 397 € 1 469 090 €