Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

KRYŠTOF s. r. o. [zrušená]

2014 2013
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
1 635 160 € 579 429 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
137 900 € 140 880 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
137 900 € 140 880 €
013
A.II.2
Stavby
62 929€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
137 900€ 77 951€
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
1 493 253 € 435 717 €
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
730 498 € 241 520 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
730 495 € 241 520 €
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
730 495€ 241 520€
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
3€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
933 €
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
933€
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
762 755 € 193 264 €
072
B.V.1.
Peniaze
67€ 960€
073
B.V.2.
Účty v bankách
762 688€ 192 304€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
4 007 € 2 832 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
4 007€ 2 832€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
1 635 160 € 579 429 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
-157 430 € -145 910 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
15 500 € 15 500 €
082
A.I.1
Základné imanie
15 500€ 15 500€
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
-161 409 € -148 177 €
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-161 409€ -148 177€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
-11 521 € -13 233 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
1 792 590 € 725 339 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
36 222 € 13 557 €
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
262€ 197€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
35 960€ 13 360€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
1 752 878 € 711 782 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
1 279 970 € 120 577 €
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
1 279 970€ 120 577€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
435 575€ 563 003€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
443€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
417€ 486€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
36 597€ 27 273€
135
B.IV.10.
Iné záväzky
319€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
3 490€