Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

KRYŠTOF s. r. o. [zrušená]

2014 2013
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
6 261 042 € 2 670 105 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
882 919€
05
III.
Tržby z predaja služieb
5 351 088€ 2 654 281€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
25 742€ 8 167€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
1 293€ 7 657€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
6 250 673 € 2 662 685 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
753 493€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
237 241€ 302 875€
14
D.
Služby
5 087 961€ 2 293 992€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
15 498 € 18 056 €
16
E.1.
Mzdové náklady
11 422€ 13 351€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
4 011€ 4 630€
19
E.4.
Sociálne náklady
65€ 75€
20
F.
Dane a poplatky
6 577€ 5 221€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
59 240€ 36 878€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
59 240€ 36 878€
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
84 166€ 4 216€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
6 497€ 1 447€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
10 369 € 7 420 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
155 312 € 57 414 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
34 € 11 €
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
34 € 11 €
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
34€ 11€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
10 832 € 9 070 €
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
3 486 € 4 275 €
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
3 486€ 4 275€
52
O.
Kurzové straty
4€
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
7 342€ 4 795€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-10 798 € -9 059 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
-429 € -1 639 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
11 092 € 11 594 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
11 092€ 11 594€
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
-11 521 € -13 233 €