Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

RENERGIE Solárny park Jesenské s. r. o.

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.10.2014
31.12.2014
01.10.2012
30.09.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
527 389€ 495 051€ 511 363€ 509 760€ 515 069€ 516 053€ 512 229€ 56 333€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
529 260 € 496 931 € 513 027 € 509 969 € 516 355 € 516 261 € 512 276 € 56 345 € 488 130 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
527 389€ 495 051€ 511 363€ 509 760€ 515 069€ 516 053€ 512 229€ 56 333€ 488 084€
05
III.
Tržby z predaja služieb
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
1 076€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
1 871€ 1 880€ 1 664€ 209€ 210€ 208€ 47€ 12€ 46€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
259 637 € 279 114 € 276 450 € 243 636 € 233 807 € 204 375 € 216 796 € 51 550 € 214 097 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
1 419€ 1 825€ 931€ 1 609€ 3 838€ 880€ 1 133€ 240€ 1 158€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
93 740€ 90 923€ 93 215€ 60 245€ 63 200€ 66 625€ 78 961€ 17 031€ 73 109€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
16
E.1.
Mzdové náklady
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
19
E.4.
Sociálne náklady
20
F.
Dane a poplatky
45€ 3 064€ 45€ 60€ 77€ 114€ 44€ 55€ 2 810€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
155 518€ 174 160€ 173 323€ 173 166€ 160 932€ 132 067€ 132 067€ 33 017€ 132 067€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
155 518€ 174 160€ 173 323€ 173 166€ 160 932€ 132 067€ 132 067€ 33 017€ 132 067€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
1 076€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
8 915€ 9 142€ 8 936€ 8 556€ 4 684€ 4 689€ 4 591€ 1 207€ 4 953€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
269 623 € 217 817 € 236 577 € 266 333 € 282 548 € 311 886 € 295 480 € 4 795 € 274 033 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
432 230 € 402 303 € 417 217 € 447 906 € 448 031 € 448 548 € 432 135 € 39 062 € 413 817 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
36 € 40 € 9 € 31 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
36 € 40 € 9 € 31 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
36€ 40€ 9€ 31€
42
XII.
Kurzové zisky
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
39 708 € 39 742 € 154 643 € 122 278 € 134 226 € 145 137 € 152 119 € 39 755 € 163 499 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
39 179 € 39 286 € 45 111 € 79 066 € 84 498 € 89 683 € 92 541 € 24 097 € 102 109 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
35 490€ 35 587€ 41 093€ 43 612€ 44 326€ 44 448€ 47 649€ 12 318€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
3 689€ 3 699€ 4 018€ 35 454€ 40 172€ 45 235€ 44 892€ 11 779€ 102 109€
52
O.
Kurzové straty
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
42 541€ 49 193€ 54 914€ 57 387€ 15 025€ 60 448€
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
529€ 456€ 109 532€ 671€ 535€ 540€ 2 191€ 633€ 942€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-39 708 € -39 742 € -154 643 € -122 278 € -134 226 € -145 101 € -152 079 € -39 746 € -163 468 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
229 915 € 178 075 € 81 934 € 144 055 € 148 322 € 166 785 € 143 401 € -34 951 € 110 565 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
70 229 € 9 724 € 32 387 € 26 499 € 26 802 € 2 905 € -7 447 € 6 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
70 229€ 9 724€ 32 387€ 26 499€ 26 802€ 2 905€ 242€ 6€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
-7 689€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
159 686 € 168 351 € 81 934 € 111 668 € 121 823 € 139 983 € 140 496 € -27 504 € 110 559 €