Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Energy Solutions s. r. o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
04
II.
Výroba
[05+06+07]
44 368 € 35 624 € 66 212 € 49 783 € 49 907 € 47 945 € 52 962 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
44 368€ 35 624€ 66 212€ 49 783€ 49 907€ 47 945€ 52 962€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
57 083 € 57 979 € 41 952 € 36 173 € 40 921 € 41 293 € 53 026 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
29 773€ 31 887€ 25 175€ 25 262€ 24 561€ 26 291€ 6 801€
10
B.2
Služby
27 310€ 26 092€ 16 777€ 10 911€ 16 360€ 15 002€ 46 225€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
-12 715 € -22 355 € 24 260 € 13 610 € 8 986 € 6 652 € -64 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
51 477 € 25 141 € 0 €
13
C.1
Mzdové náklady
37 922€ 18 520€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
13 348€ 6 519€
16
C.4
Sociálne náklady
207€ 102€
17
D
Dane a poplatky
2 600€ 2 956€ 2 154€ 2 300€ 2 495€ 5 347€ 2 203€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
57 761€ 50 739€ 42 607€ 363 175€ 370 165€ 399 190€ 181 389€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
381 522€ 393 856€ 378 587€ 368 541€ 383 917€ 343 925€ 360 127€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
5 995€ 10 472€ 5 460€ 7 109€ 6 515€ 3 375€ 6 543€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
250 974 € 282 193 € 352 626 € 9 567 € 13 728 € -57 335 € 169 928 €
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
0 €
33
VIII.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€
38
X.
Výnosové úroky
6€ 51€ 44€ 60€
39
N
Nákladové úroky
104 742€ 71 007€ 78 182€
41
O
Kurzové straty
3€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
232€ 224€ 213€ 228€ 11 560€ 247€ 213€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-232 € -227 € -213 € -222 € -116 251 € -71 210 € -78 335 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
250 742 € 281 966 € 352 413 € 9 345 € -102 523 € -128 545 € 91 593 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
46 264 € 43 345 € 960 € 961 € 966 € 965 € 43 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
46 264€ 43 345€ 960€ 961€ 966€ 965€ 43€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
204 478 € 238 621 € 351 453 € 8 384 € -103 489 € -129 510 € 91 550 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
250 742 € 281 966 € 352 413 € 9 345 € -102 523 € -128 545 € 91 593 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
204 478 € 238 621 € 351 453 € 8 384 € -103 489 € -129 510 € 91 550 €