Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

ZetaPark Lefantovce s.r.o.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.10.2014
31.12.2014
01.10.2012
30.09.2013
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
1 162 879 € 1 891 708 € 1 921 733 € 1 821 348 € 1 992 668 € 2 143 961 € 2 250 143 € 2 399 339 € 2 611 947 € 2 646 147 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
1 100 698 € 1 212 513 € 1 359 250 € 1 523 082 € 1 693 950 € 1 847 988 € 1 974 787 € 2 101 729 € 2 228 672 € 2 260 406 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
2 196 € 2 454 € 2 788 € 3 160 € 3 532 € 3 904 € 4 202 € 4 501 € 4 800 € 4 873 €
006
A.I.3
Oceniteľné práva
2 196€ 2 454€ 2 788€ 3 160€ 3 532€ 3 904€ 4 202€ 4 501€ 4 800€ 4 873€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
1 098 502 € 1 210 059 € 1 356 462 € 1 519 922 € 1 690 418 € 1 844 084 € 1 970 585 € 2 097 228 € 2 223 872 € 2 255 533 €
012
A.II.1
Pozemky
144 822€ 144 822€ 144 822€ 144 822€ 144 822€ 144 822€ 144 822€ 144 822€ 144 822€ 144 822€
013
A.II.2
Stavby
190 297€ 212 685€ 241 890€ 274 505€ 307 119€ 339 734€ 365 056€ 390 377€ 415 699€ 422 030€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
763 383€ 852 552€ 969 750€ 1 100 595€ 1 238 477€ 1 359 528€ 1 460 707€ 1 562 029€ 1 663 351€ 1 688 681€
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
43 096 € 649 609 € 530 166 € 274 829 € 298 468 € 295 723 € 271 018 € 297 321 € 382 982 € 384 106 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
333 € 333 € 665 € 665 €
035
B.I.1
Materiál
333€ 333€ 665€ 665€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
43 096 € 649 609 € 530 166 € 274 829 € 43 580 € 39 981 € 35 204 € 21 565 € 24 968 € 87 681 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
41 363 € 41 363 € 41 363 € 55 125 € 41 842 € 29 383 € 16 833 € 12 709 € 18 018 € 86 152 €
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
41 363€ 41 363€ 41 363€ 55 125€ 41 842€ 29 383€ 16 833€ 12 709€ 18 018€ 86 152€
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
608 246€ 475 856€ 211 531€
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
1 733€ 12 947€ 8 173€ 1 738€ 10 598€ 18 371€ 8 856€ 3 406€ 1 529€
065
B.III.9
Iné pohľadávky
3 544€
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
254 888 € 255 742 € 235 481 € 275 423 € 357 349 € 295 760 €
073
B.V.2.
Účty v bankách
254 888€ 255 742€ 235 481€ 275 423€ 357 349€ 295 760€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
19 085 € 29 586 € 32 317 € 23 437 € 250 € 250 € 4 338 € 289 € 293 € 1 635 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
7 074€ 9 746€ 13 289€ 16 833€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
5 101€ 6 362€ 6 362€ 6 604€ 250€ 250€ 4 338€ 289€ 293€ 1 635€
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
6 910€ 13 478€ 12 666€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
1 162 879 € 1 891 708 € 1 921 733 € 1 821 348 € 1 992 668 € 2 143 961 € 2 250 143 € 2 399 339 € 2 611 947 € 2 646 147 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
124 530 € 296 145 € 364 665 € 284 279 € 329 527 € 233 303 € 163 993 € 178 507 € 172 195 € 272 906 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
500€ 500€ 500€ 500€ 500€ 500€ 500€ 500€ 500€ 500€
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
110 645 € 195 138 € 208 779 € 234 027 € 227 803 € 88 493 € 49 008 € 56 494 € 184 950 € 168 793 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
110 645€ 195 138€ 208 779€ 234 027€ 227 803€ 88 493€ 49 008€ 80 222€ 184 950€ 168 793€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-23 728€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
8 385 € 95 507 € 150 386 € 44 752 € 96 224 € 139 310 € 109 485 € 116 513 € -18 255 € 98 613 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
1 033 180 € 1 589 651 € 1 549 579 € 1 527 999 € 1 663 141 € 1 910 658 € 2 086 150 € 2 220 832 € 2 439 752 € 2 373 241 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
952 072 € 1 495 561 € 1 495 561 € 1 495 561 € 502 531 € 558 315 € 558 315 € 558 315 € 635 298 € 558 315 €
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
952 072€ 1 495 561€ 1 495 561€ 1 495 561€ 502 531€ 558 315€ 558 315€ 558 315€ 558 315€ 558 315€
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
76 983€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
16 968 € 13 496 € 10 036 € 6 588 € 3 188 €
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
16 968€ 13 496€ 10 036€ 6 588€ 3 188€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
951 000€ 1 110 600€ 1 264 600€ 1 413 000€ 1 568 600€ 1 606 500€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
18 203 € 65 680 € 28 066 € 12 320 € 32 462 € 73 542 € 100 549 € 81 049 € 74 968 € 50 427 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
22 € 22 € 13 732 € 2 816 € 11 324 € 11 410 € 12 179 € 11 958 € 13 121 € 3 088 €
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
22€ 22€ 13 732€ 2 816€ 11 324€ 11 410€ 12 179€ 11 958€ 13 121€ 3 088€
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
14 334€ 14 334€ 14 334€ 9 504€ 4 357€ 56 607€ 88 369€ 61 607€ 61 607€ 47 339€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
3 847€ 51 324€ 16 781€ 5 525€ 7 484€ 240€
135
B.IV.10.
Iné záväzky
1€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
45 937 € 14 914 € 15 916 € 13 530 € 14 360 € 14 201 € 14 286 € 12 868 € 9 286 € 7 399 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
9 286€ 7 399€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
45 937€ 14 914€ 15 916€ 13 530€ 14 360€ 14 201€ 14 286€ 12 868€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
159 600€ 154 000€ 148 400€ 155 600€ 151 600€ 150 600€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
5 169 € 5 912 € 7 489 € 9 070 €
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
4 502€ 4 336€ 5 913€ 7 489€
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
667€ 1 576€ 1 576€ 1 581€