Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Spoločnosť RG ATELIÉR, s.r.o. v roku 2017 znížila zisk o   8 % na 7 849 € a tržby jej narástli o   150 % na 1,750 mil. €.

 • IČO 45271011
 • DIČ 2022916038
 • IČ DPH SK2022916038
  podľa §4
 • Sídlo RG ATELIÉR, s.r.o.
  Námestie sv. Mikuláša 26 064 01 Stará Ľubovňa
 • Právna forma Spol. s r. o.
 • Predmety podnikania vykonávanie odborných činností vo výstavbe v rozsahu: a) vykonávanie prípravnej predprojektovej činnosti, najmä vypracúvanie stavebných zámerov verejných prác, investičných zámerov, architektonických a urbanistických štúdií, územnoplánovacích prieskumov a rozborov, b) vykonávanie komplexnej projektovej činnosti, najmä vypracúvanie architektonických návrhov a dokumentácie umiestňovania stavieb a ich zmien, projektovej dokumentácie stavieb a ich zmien, vrátane interiérov a exteriérov, ako aj rekonštrukcií a modernizácií budov a obnovy stavebných pamiatok c) spracúvanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie d) vykonávanie projektového a stavebného manažmentu, najmä riadenia projektu a koordinácie čiastkových projektov vypracovaných inžiniermi, krajinármi a inými špecialistami a výkon autorského dohľadu nad realizačnými projektami a vykonávanie stavebného dozoru e) grafické spracúvanie a modelovanie architektonického diela, vrátane vypracúvania špecifikácií a technickej dokumentácie, f) poskytovanie súvisiacich technických služieb, najmä poskytovanie architektonického poradenstva investorom a vlastníkom nehnuteľností, zastupovanie investora pri príprave a uskutočňovaní stavieb g) vyhotovovanie odborných posudkov, odhadov a dobrozdaní vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb výkon činnosti vedenia uskutočňovania stavieb na individuálnu rekreáciu, prízemných stavieb a stavieb zariadenia staveniska, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300 m2 a výšku 15 m, drobných stavieb a ich zmien uskutočňovanie stavieb a ich zmien Všetky predmety podnikania podľa ORSR
 • Zápis v ORSR Zapísaná na Prešov, odd. Sro, vl.č.22225/P
 • Základné imanie
  Podľa ORSR:
  5 000 € / splatené 5 000 €
  Podľa účtovnej závierky:
  5 000 €
 • Druh vlastníctva Súkromné tuzemské
 • Spoločníci Ing. arch. Radoslav Repka, Stará Ľubovňa Ing. Jozef Guľaš, Stará Ľubovňa Zobraziť všetky osoby z ORSR