Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

RENERGIE Solárny park Bory s. r. o.

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.10.2014
31.12.2014
01.10.2012
30.09.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
509 302€ 481 964€ 495 705€ 481 485€ 496 782€ 475 996€ 488 792€ 61 264€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
510 655 € 484 262 € 496 888 € 481 485 € 496 782 € 475 996 € 488 792 € 61 264 € 462 497 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
509 302€ 481 964€ 495 705€ 481 485€ 496 782€ 475 996€ 488 792€ 61 264€ 462 497€
05
III.
Tržby z predaja služieb
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
665€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
1 353€ 1 633€ 1 183€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
287 851 € 276 277 € 304 952 € 267 306 € 219 834 € 227 495 € 219 627 € 52 717 € 212 119 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
35 026€ 1 593€ 2 133€ 2 651€ 1 780€ 1 834€ 1 455€ 539€ 1 708€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
88 453€ 91 774€ 92 886€ 83 543€ 81 821€ 89 956€ 82 561€ 18 234€ 74 533€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
16
E.1.
Mzdové náklady
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
19
E.4.
Sociálne náklady
20
F.
Dane a poplatky
88€ 75€ 61€ 61€ 61€ 131€ 61€ 14€ 57€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
151 968€ 169 643€ 197 590€ 169 392€ 131 800€ 131 197€ 131 197€ 32 800€ 131 197€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
151 968€ 169 643€ 197 590€ 169 392€ 131 800€ 131 197€ 131 197€ 32 800€ 131 197€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
665€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
12 316€ 12 527€ 12 282€ 11 659€ 4 372€ 4 377€ 4 353€ 1 130€ 4 624€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
222 804 € 207 985 € 191 936 € 214 179 € 276 948 € 248 501 € 269 165 € 8 547 € 250 378 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
385 823 € 388 597 € 400 686 € 395 291 € 413 181 € 384 206 € 404 776 € 42 491 € 386 256 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
16 € 41 € 10 € 34 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
16 € 41 € 10 € 34 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
16€ 41€ 10€ 34€
42
XII.
Kurzové zisky
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
55 383 € 55 461 € 140 425 € 111 599 € 125 619 € 134 037 € 139 156 € 36 162 € 149 831 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
54 854 € 55 004 € 60 630 € 87 605 € 98 493 € 104 110 € 109 501 € 28 512 € 119 881 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51 812€ 51 954€ 57 023€ 55 739€ 61 934€ 62 282€ 62 112€ 15 656€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
3 042€ 3 050€ 3 607€ 31 866€ 36 559€ 41 828€ 47 389€ 12 856€ 119 881€
52
O.
Kurzové straty
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
23 058€ 26 420€ 29 013€ 29 295€ 7 568€ 29 654€
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
529€ 457€ 79 795€ 936€ 706€ 914€ 360€ 82€ 296€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-55 383 € -55 461 € -140 425 € -111 599 € -125 619 € -134 021 € -139 115 € -36 152 € -149 797 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
167 421 € 152 524 € 51 511 € 102 580 € 151 329 € 114 480 € 130 050 € -27 605 € 100 581 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
56 455 € 22 617 € 12 873 € 5 814 € 11 371 € -5 831 € 6 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
56 455€ 22 617€ 12 873€ 5 814€ 11 371€ 242€ 6€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
-6 073€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
110 966 € 152 524 € 51 511 € 79 963 € 138 456 € 108 666 € 118 679 € -21 774 € 100 575 €