Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2013 2012 2011
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
702 800 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
244 008 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
244 008 €
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
94 656€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
149 352€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
458 397 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
65 577 €
032
B.I.1
Materiál
7 130€
034
B.I.3
Výrobky
036
B.I.5
Tovar
58 447€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
294 223 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
282 676€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
11 547€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
98 597 €
056
B.IV.1
Peniaze
575€
057
B.IV.2
Účty v bankách
98 022€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
395 €
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
395€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
702 800 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
-64 851 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
5 000 €
069
A.I.1
Základné imanie
5 000€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
69 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
69€
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
-60 642 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
1 298€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-61 940€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
-9 278 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
767 651 €
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
7 585 €
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
7 585€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
760 014 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
733 873€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
12 640€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
13 501€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
52 €
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
52€