Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

jai group s.r.o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
-
-
01.01.2009
31.12.2009
01
I.
Tržby z predaja tovaru
22 220€ 24 534€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
21 080€ 19 733€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
1 140 € 4 801 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
466 927 € 325 124 € 306 502 € 98 899 € 2 200 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
466 927€ 325 124€ 306 502€ 98 899€ 2 200€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
413 892 € 323 067 € 300 656 € 100 897 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
29 397€ 22 244€ 17 936€ 2 871€
10
B.2
Služby
384 495€ 300 823€ 282 720€ 98 026€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
53 035 € 2 057 € 6 986 € 2 803 € 2 200 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
58 606 € 24 599 € 16 638 € 649 €
13
C.1
Mzdové náklady
39 317€ 17 258€ 13 201€ 480€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
19 289€ 7 341€ 3 437€ 169€
17
D
Dane a poplatky
1 667€ 246€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
38 834€ 13 458€ 338€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
260 363€ 181 091€ 370 730€ 140 727€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
260 163€ 170 035€ 357 259€ 135 763€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
36 798€ 26 731€ 2 535€ 270€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
6 531€ 1 736€ 240€ 5 048€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
-15 605 € -195 € 5 776 € 2 340 € 2 200 €
39
N
Nákladové úroky
2 863€ 918€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
2 475€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
1 871€ 3 816€ 187€ 120€ 21€ 64€ 61€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-2 259 € -4 734 € -187 € -120 € -21 € -64 € -61 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
-17 864 € -4 929 € 5 589 € 2 220 € 2 179 € -64 € -61 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
1 922 € 2 123 € 2 880 € 960 € 480 € 480 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
1 922€ 2 123€ 2 880€ 960€ 480€ 480€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
-19 786 € -7 052 € 2 709 € 1 260 € 1 699 € -544 € -61 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
-17 864 € -4 929 € 5 589 € 2 220 € 2 179 € -64 € -61 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
-19 786 € -7 052 € 2 709 € 1 260 € 1 699 € -544 € -61 €