Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
26.02.2010
31.12.2010
04
II.
Výroba
[05+06+07]
1 061 607 € 775 123 € 789 818 € 971 661 € 764 477 € 566 910 € 502 460 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
1 061 607€ 775 123€ 789 818€ 971 661€ 764 477€ 566 910€ 502 460€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
609 973 € 518 722 € 551 374 € 734 590 € 535 623 € 352 006 € 341 716 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
530 738€ 415 210€ 482 962€ 363 177€ 458 659€ 290 931€ 294 203€
10
B.2
Služby
79 235€ 103 512€ 68 412€ 371 413€ 76 964€ 61 075€ 47 513€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
451 634 € 256 401 € 238 444 € 237 071 € 228 854 € 214 904 € 160 744 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
296 453 € 195 256 € 153 799 € 173 258 € 180 778 € 175 227 € 143 478 €
13
C.1
Mzdové náklady
215 200€ 140 689€ 110 679€ 124 050€ 129 416€ 125 237€ 100 799€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
75 745€ 49 057€ 38 426€ 42 937€ 45 476€ 44 454€ 35 672€
16
C.4
Sociálne náklady
5 508€ 5 510€ 4 694€ 6 271€ 5 886€ 5 536€ 7 007€
17
D
Dane a poplatky
2 751€ 1 822€ 2 129€ 2 144€ 2 774€ 1 535€ 852€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
29 547€ 27 692€ 30 767€ 29 591€ 17 785€ 12 750€ 5 795€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
11 303€ 7 478€ 11 353€ 6 750€ 12 885€ 1 894€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
8 744€ 7 344€ 10 174€ 6 485€ 12 203€ 1 630€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
-3 277€ 4 442€ 9 374€ 3 748€ 2 739€ 1 375€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
1 076€ 105€ 3 825€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
9 886€ 3 381€ 3 514€ 6 149€ 3 343€ 1 325€ 765€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
118 833 € 25 018 € 40 145 € 26 271 € 22 117 € 22 956 € 9 854 €
39
N
Nákladové úroky
3 330€ 4 105€ 5 674€ 8 003€ 8 150€ 8 740€ 6 092€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
1 017€ 1 500€ 1 304€ 1 212€ 1 058€ 1 423€ 1 528€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-4 347 € -5 605 € -6 978 € -9 215 € -9 208 € -10 163 € -7 620 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
114 486 € 19 413 € 33 167 € 17 056 € 12 909 € 12 793 € 2 234 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
24 820 € 4 788 € 2 937 € 2 880 € 6 496 € 3 494 € 522 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
24 820€ 4 788€ 2 937€ 2 880€ 6 496€ 3 494€ 522€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
89 666 € 14 625 € 30 230 € 14 176 € 6 413 € 9 299 € 1 712 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
114 486 € 19 413 € 33 167 € 17 056 € 12 909 € 12 793 € 2 234 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
89 666 € 14 625 € 30 230 € 14 176 € 6 413 € 9 299 € 1 712 €