Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

FOTOVOLTAIKA Starňa, a. s.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
04
II.
Výroba
[05+06+07]
1 832 652 € 1 798 800 € 1 840 043 € 1 824 609 € 1 808 310 € 1 698 429 € 1 709 815 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
1 832 652€ 1 798 800€ 1 840 043€ 1 824 609€ 1 808 310€ 1 698 429€ 1 709 815€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
292 771 € 285 186 € 282 456 € 284 995 € 284 576 € 300 619 € 275 239 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
8 015€ 8 810€ 6 492€ 10 620€ 10 223€ 9 079€ 26 197€
10
B.2
Služby
284 756€ 276 376€ 275 964€ 274 375€ 274 353€ 291 540€ 249 042€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
1 539 881 € 1 513 614 € 1 557 587 € 1 539 614 € 1 523 734 € 1 397 810 € 1 434 576 €
17
D
Dane a poplatky
6 102€ 6 111€ 1 570€ 1 519€ 1 508€ 1 575€ 1 492€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
479 748€ 479 748€ 479 646€ 478 416€ 478 273€ 478 278€ 872 870€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
15 611€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
93 326€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
13 319€ 13 332€ 13 319€ 13 319€ 13 319€ 13 346€ 13 348€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
1 040 712 € 1 014 423 € 985 337 € 1 046 360 € 1 030 634 € 904 611 € 546 866 €
27
VI.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
28
J
Predané cenné papiere a podiely
38
X.
Výnosové úroky
44€ 2 071€ 3 812€ 945€
39
N
Nákladové úroky
248 269€ 298 912€ 616 135€ 736 170€ 836 325€ 865 485€ 791 829€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
433 645€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
312€ 291€ 773€ 4 732€ 234€ 240€ 3 204€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-248 581 € 134 442 € -616 908 € -740 858 € -834 488 € -861 913 € -794 088 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
792 131 € 1 148 865 € 368 429 € 305 502 € 196 146 € 42 698 € -247 222 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
41 156 € 25 617 € 2 880 € 2 888 € 3 344 € 3 685 € 26 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
41 156€ 25 617€ 2 880€ 2 888€ 3 344€ 3 685€ 26€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
750 975 € 1 123 248 € 365 549 € 302 614 € 192 802 € 39 013 € -247 248 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
792 131 € 1 148 865 € 368 429 € 305 502 € 196 146 € 42 698 € -247 222 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
750 975 € 1 123 248 € 365 549 € 302 614 € 192 802 € 39 013 € -247 248 €