Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
2 006 464€ 1 860 866€ 1 987 016€ 2 003 915€ 1 837 631€ 1 887 965€ 1 990 092€ 1 859 172€ 1 805 591€ 0€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
2 008 121 € 1 867 532 € 1 987 454 € 2 014 664 € 1 850 589 € 1 888 058 € 1 989 985 € 1 861 330 € 1 805 916 € 1 958 877 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
368€ 201€ 0€ 0€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
0€ 0€
05
III.
Tržby z predaja služieb
2 006 463€ 1 860 866€ 1 987 160€ 2 003 915€ 1 837 631€ 1 887 598€ 1 988 020€ 1 859 172€ 1 805 448€ 1 953 573€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
0€ 0€
07
V.
Aktivácia
0€ 0€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
4 165€ 10 000€ 11 667€ 1 958€ 143€ 0€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
1 658€ 2 501€ 294€ 749€ 1 291€ 92€ 1 764€ 200€ 325€ 5 304€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
2 006 165 € 1 864 210 € 1 981 599 € 2 012 625 € 1 839 710 € 1 880 925 € 1 990 105 € 1 863 578 € 1 820 027 € 1 957 841 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
300€ 0€ 0€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
8 754€ 9 893€ 8 289€ 14 248€ 8 131€ 9 698€ 8 237€ 6 299€ 8 875€ 13 100€
13
C.
Opravné položky k zásobám
0€ 0€
14
D.
Služby
1 920 343€ 1 765 117€ 1 870 933€ 1 886 841€ 1 733 633€ 1 789 570€ 1 895 529€ 1 776 262€ 1 726 583€ 1 868 539€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
70 195 € 76 710 € 84 958 € 91 736 € 73 097 € 68 051 € 69 080 € 71 035 € 63 660 € 62 508 €
16
E.1.
Mzdové náklady
49 528€ 54 602€ 60 792€ 66 042€ 52 154€ 49 065€ 50 302€ 52 129€ 47 276€ 46 499€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
0€ 0€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
17 269€ 19 154€ 20 924€ 22 735€ 18 385€ 16 839€ 16 807€ 16 676€ 15 417€ 14 550€
19
E.4.
Sociálne náklady
3 398€ 2 954€ 3 242€ 2 959€ 2 558€ 2 147€ 1 971€ 2 230€ 967€ 1 459€
20
F.
Dane a poplatky
714€ 1 118€ 1 016€ 581€ 373€ 306€ 669€ 405€ 290€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
8 194€ 12 797€ 12 263€ 8 902€ 9 878€ 9 878€ 4 655€ 4 839€ 4 839€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
8 194€ 12 797€ 12 263€ 8 902€ 9 878€ 9 878€ 4 655€ 4 839€ 4 839€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
0€ 0€
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
427€ 5 542€ 0€ 0€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
110€ 76€ 1 273€ 1 423€ 6 930€ 917€ 4 763€ 3 511€ 3 746€ 2 673€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
6 049€ 3 102€ 3 349€ 4 671€ 2 894€ 2 138€ 2 312€ 1 147€ 11 919€ 5 892€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
1 956 € 3 322 € 5 855 € 2 039 € 10 879 € 7 133 € -120 € -2 248 € -14 111 € 1 036 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
77 366 € 85 856 € 107 938 € 102 826 € 95 867 € 88 398 € 84 455 € 76 611 € 69 990 € 71 934 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
14 € 3 € 27 € 2 € 2 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
0 € 0 €
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
0€ 0€
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
0€ 0€
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
0€ 0€
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
0 € 0 €
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
0€ 0€
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
0€ 0€
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
1 € 1 € 1 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
0€ 0€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
1€ 1€ 1€
42
XII.
Kurzové zisky
14€ 3€ 26€ 1€ 1€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
0€ 0€
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
0€ 0€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
416 € 1 096 € 1 521 € 1 749 € 937 € 1 485 € 2 062 € 852 € 584 € 504 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
0€ 0€
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
65 € 854 € 991 € 1 049 € 270 € 953 € 1 522 € 411 € 0 € 0 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
0€ 0€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
65€ 854€ 991€ 1 049€ 270€ 953€ 1 522€ 411€ 0€ 0€
52
O.
Kurzové straty
23€ 1€ 17€ 22€ 28€ 36€ 143€ 97€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
0€ 0€
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
328€ 242€ 530€ 699€ 650€ 510€ 512€ 405€ 441€ 407€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-402 € -1 096 € -1 521 € -1 749 € -937 € -1 482 € -2 062 € -825 € -582 € -502 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
1 554 € 2 226 € 4 334 € 290 € 9 942 € 5 651 € -2 182 € -3 073 € -14 693 € 534 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
1 130 € 1 270 € 1 358 € 627 € 2 268 € 2 880 € 2 880 € 2 881 € 0 € 0 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
1 130€ 1 270€ 1 358€ 627€ 2 268€ 2 880€ 2 880€ 2 881€ 0€ 0€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
0€ 0€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
0€ 0€
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
424 € 956 € 2 976 € -337 € 7 674 € 2 771 € -5 062 € -5 954 € -14 693 € 534 €