Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
05.03.2010
31.12.2010
01
I.
Tržby z predaja tovaru
90 273€ 47 311€ 10 136€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
88 234€ 19 389€ 9 215€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
2 039 € 27 922 € 921 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
2 622 498 € 2 209 452 € 2 225 363 € 709 446 € 1 065 559 € 675 143 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
2 614 847€ 2 237 777€ 2 234 498€ 659 486€ 1 065 559€ 675 143€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
7 651€ -28 325€ -9 135€ 49 960€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
1 896 254 € 1 695 235 € 1 815 870 € 570 855 € 809 034 € 572 868 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
280 624€ 269 124€ 230 047€ 162 575€ 460 032€ 320 907€
10
B.2
Služby
1 615 630€ 1 426 111€ 1 585 823€ 408 280€ 349 002€ 251 961€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
728 283 € 514 217 € 409 493 € 138 591 € 284 447 € 103 196 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
240 020 € 165 621 € 103 025 € 33 432 € 9 733 € 18 556 €
13
C.1
Mzdové náklady
177 627€ 122 201€ 76 201€ 24 994€ 7 360€ 14 198€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
61 438€ 42 612€ 26 287€ 8 288€ 2 331€ 4 292€
16
C.4
Sociálne náklady
955€ 808€ 537€ 150€ 42€ 66€
17
D
Dane a poplatky
41 837€ 40 710€ 36 562€ 1 883€ 1 264€ 1 870€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
215 645€ 122 788€ 85 354€ 60 674€ 53 353€ 22 996€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
5 574€ 85 233€ 28 860€ 50 167€ 34 333€ 46€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
85 688€ 14 255€ 24 475€ 36 958€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
5 475€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
653 759€ 584 236€ 799 450€ 492 192€ 525 121€ 305 640€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
692 985€ 641 656€ 867 330€ 500 727€ 608 125€ 300 684€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
191 654 € 127 223 € 131 277 € 59 759 € 134 468 € 64 776 €
27
VI.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
211 240€
28
J
Predané cenné papiere a podiely
228 049€
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
0 €
38
X.
Výnosové úroky
1€ 1€
39
N
Nákladové úroky
34 083€ 23 064€ 22 674€ 21 775€ 17 631€ 7 795€
41
O
Kurzové straty
32€ 2€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
5 753€ 4 188€ 1 994€ 4 543€ 3 546€ 2 584€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-56 677 € -27 254 € -24 668 € -26 318 € -21 176 € -10 378 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
134 977 € 99 969 € 106 609 € 33 441 € 113 292 € 54 398 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
31 436 € 33 070 € 25 612 € 11 974 € 29 384 € 14 966 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
31 436€ 33 070€ 25 612€ 11 974€ 29 384€ 14 966€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
103 541 € 66 899 € 80 997 € 21 467 € 83 908 € 39 432 €
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
0 €
55
U
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti
[56+57]
0 €
58
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
[54-55]
0 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
134 977 € 99 969 € 106 609 € 33 441 € 113 292 € 54 398 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
103 541 € 66 899 € 80 997 € 21 467 € 83 908 € 39 432 €