Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.03.2010
31.12.2010
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
756 270 € 988 744 € 976 303 € 1 455 626 € 1 427 788 € 1 852 078 € 2 192 233 € 2 508 647 € 2 807 927 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
572 480 € 734 552 € 896 624 € 1 058 884 € 1 259 386 € 1 463 542 € 1 683 739 € 2 127 225 € 2 345 978 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
572 480 € 734 552 € 896 624 € 1 058 884 € 1 259 386 € 1 463 542 € 1 683 739 € 2 127 225 € 2 345 978 €
012
A.II.1
Pozemky
103 068€ 104 100€ 105 132€ 92 000€ 92 000€ 92 000€ 92 000€ 92 000€ 92 000€
013
A.II.2
Stavby
14 164€ 15 196€ 16 228€ 17 260€ 19 324€ 20 356€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
469 412€ 630 452€ 791 492€ 952 720€ 1 152 190€ 1 355 314€ 1 574 479€ 2 015 901€ 2 233 622€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
183 790 € 254 192 € 79 679 € 395 657 € 168 402 € 388 503 € 507 875 € 380 876 € 442 800 €
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
22 249 € 8 777 € 6 415 € 6 961 € 1 686 € 30 164 € 35 484 € 14 830 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
18 332€ 6 480€ 5 096€ 6 345€ 1 546€ 29 813€ 34 825€ 14 830€
052
B.III.6
Sociálne poistenie
2 917€ 1 016€ 1 198€ 5€ 5€ 5€ 5€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
611€ 135€ 346€ 598€ 177 867€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
1 000€ 1 281€ 121€ 56€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
161 541 € 245 415 € 73 264 € 388 696 € 166 716 € 358 339 € 472 391 € 366 046 € 262 287 €
056
B.IV.1
Peniaze
161 541€ 245 415€ 73 264€ 108€ 135€ 45€ 71€ 53€
057
B.IV.2
Účty v bankách
388 588€ 166 581€ 358 294€ 472 320€ 365 993€ 262 287€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
1 085 € 33 € 619 € 546 € 19 149 €
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
1 085€ 33€ 619€ 546€ 4 308€
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
14 841€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
756 270 € 988 744 € 976 303 € 1 455 626 € 1 427 788 € 1 852 078 € 2 192 233 € 2 508 647 € 2 807 927 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
458 215 € 483 306 € 299 190 € 109 704 € -26 321 € 207 422 € 108 635 € -90 310 € -118 921 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
069
A.I.1
Základné imanie
5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
500€ 500€ 500€ 500€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
277 806 € 293 690 € 104 204 € -31 821 € 201 922 € 103 135 € 9 511 € -123 921 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
-31 821€ 201 922€ 103 135€ 9 511€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-123 921€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
174 909 € 184 116 € 189 486 € 136 025 € -233 743 € 98 787 € 93 624 € 28 611 € -123 921 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
298 055 € 505 438 € 677 113 € 1 345 922 € 1 454 109 € 1 644 656 € 2 083 598 € 2 598 957 € 2 926 848 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
99 €
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
99€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
73 951 € 474 287 € 663 180 € 184 863 €
099
B.II.5
Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku
184 863€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
224 104 € 31 151 € 13 933 € 31 367 € 184 985 € 206 300 € 2 640 € 3 837 € 138 670 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
19 610€ 25 106€ 10 272€ 5 028€ 5 497€ 8 699€ 2 648€ 3 832€ 134 902€
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
204 494€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
178 537€ 172 228€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
-8€ -9€ -9€ -8€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
6 045€ 3 661€ 26 347€ 960€ 25 382€ 5€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
3 768€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
1 129 692 € 1 269 124 € 1 438 356 € 2 080 958 € 2 595 021 € 2 788 178 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
2 080 958€ 2 595 021€
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
1 129 692€ 1 269 124€ 1 438 356€ 2 788 178€