Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
2 681 639 € 2 721 465 € 2 784 638 € 2 789 855 € 2 809 193 € 2 771 652 € 2 765 250 € 1 755 356 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
2 509 301 € 2 561 795 € 2 613 760 € 2 677 921 € 2 723 138 € 2 709 424 € 2 743 363 € 1 636 196 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
2 509 301 € 2 561 795 € 2 613 760 € 2 677 921 € 2 723 138 € 2 709 424 € 2 743 363 € 1 636 196 €
012
A.II.1
Pozemky
2 497 455€ 2 545 427€ 2 609 718€ 2 671 443€ 2 714 224€ 2 658 478€ 473 018€ 473 018€
013
A.II.2
Stavby
2 177 368€ 69 333€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
11 846€ 16 368€ 4 042€ 6 478€ 8 914€ 11 350€ 13 786€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
39 596€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
79 191€ 1 093 845€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
172 338 € 159 670 € 170 878 € 111 934 € 86 055 € 62 228 € 21 296 € 118 414 €
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
108 005 € 139 447 € 147 595 € 81 868 € 24 262 € 40 106 € 2 931 € 103 479 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
91 550€ 123 650€ 128 742€ 79 300€ 23 059€ 14 318€ 2 931€ 172€
052
B.III.6
Sociálne poistenie
7 811€ 1 314€ 24 504€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
103 307€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
16 455€ 15 797€ 11 042€ 1 254€ 1 203€ 1 284€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
64 333 € 20 223 € 23 283 € 30 066 € 61 793 € 22 122 € 18 365 € 14 935 €
056
B.IV.1
Peniaze
64 333€ 20 223€ 23 283€ 30 066€ 61 793€ 22 122€ 2 960€ 3 951€
057
B.IV.2
Účty v bankách
15 405€ 10 984€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
591 € 746 €
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
497€ 746€
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
94€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
2 681 639 € 2 721 465 € 2 784 638 € 2 789 855 € 2 809 193 € 2 771 652 € 2 765 250 € 1 755 356 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
285 382 € 334 363 € 274 250 € 206 486 € 124 128 € 52 383 € 7 321 € -497 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
069
A.I.1
Základné imanie
5 000€ 5 000€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
8 800 € 8 800 € 8 800 € 8 800 € 8 800 € 8 800 € 8 800 € 8 800 €
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
8 800€ 8 800€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 391 €
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
176 519 € 259 950 € 192 187 € 109 828 € 38 083 € -6 869 € -14 297 € -8 773 €
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-14 297€ -8 773€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
94 563 € 60 113 € 67 763 € 82 358 € 71 745 € 45 061 € 7 818 € -5 524 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
2 396 257 € 2 387 102 € 2 510 388 € 2 583 369 € 2 685 065 € 2 719 269 € 2 755 905 € 1 755 853 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
1 390 € 1 402 € 1 308 € 795 € 401 € 131 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
1 390€ 1 402€ 1 308€ 795€ 401€ 131€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
527 961 € 527 906 € 527 767 € 527 762 €
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
5€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
527 762€ 527 762€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
1 866 906 € 1 857 794 € 2 509 080 € 2 582 574 € 2 684 664 € 2 719 138 € 2 222 803 € 1 224 740 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
230 108€ 231 512€ 781 038€ 767 706€ 725 676€ 815 123€ 1 809 235€ 819 740€
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
1 625 370€ 1 617 515€ 1 723 968€ 1 803 416€ 1 936 724€ 1 899 679€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
405 000€ 405 000€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
2 624€ 2 341€ 2 405€ 2 228€ 1 664€ 1 456€ 418€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
258€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
8 804€ 6 426€ 1 669€ 9 224€ 20 600€ 2 880€ 7 892€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
5 335€ 3 351€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
2 024 €
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
1 124€
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
900€