Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01
I.
Tržby z predaja tovaru
720 528€ 630 167€ 584 355€ 619 219€ 627 025€ 451 542€ 482 919€ 413 715€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
551 233€ 503 131€ 452 915€ 473 649€ 478 390€ 340 883€ 398 547€ 310 367€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
169 295 € 127 036 € 131 440 € 145 570 € 148 635 € 110 659 € 84 372 € 103 348 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
25 306 € 16 835 € 22 516 € 25 302 € 14 353 € 15 178 € 7 515 € 6 794 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
25 306€ 16 835€ 22 516€ 25 302€ 14 353€ 15 178€ 7 515€ 6 794€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
72 241 € 55 036 € 59 343 € 58 344 € 51 258 € 45 913 € 39 050 € 32 188 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
6 598€ 9 608€ 11 490€ 9 963€ 9 368€ 11 796€ 10 500€ 7 761€
10
B.2
Služby
65 643€ 45 428€ 47 853€ 48 381€ 41 890€ 34 117€ 28 550€ 24 427€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
122 360 € 88 835 € 94 613 € 112 528 € 111 730 € 79 924 € 52 837 € 77 954 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
78 209 € 75 853 € 76 137 € 74 675 € 74 201 € 77 872 € 75 229 € 59 304 €
13
C.1
Mzdové náklady
54 415€ 42 915€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
19 161€ 14 984€
16
C.4
Sociálne náklady
1 653€ 1 405€
17
D
Dane a poplatky
120€ 254€ 211€ 224€ 167€ 389€ 545€ 285€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
788€ 789€ 2 257€ 2 992€ 3 953€ 6 104€ 6 119€ 5 540€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
1 458€ 1 917€ 1 417€ 1 000€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
649€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
2 449€ 1 325€ 620€ 3 253€ 2 437€ 1€ 155€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
136€ 635€ 884€ 1 160€ 1 833€ 1 739€ 1 783€ 1 416€
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
47 014 € 12 629 € 17 041 € 33 238 € 34 829 € -2 326 € -30 487 € 11 564 €
38
X.
Výnosové úroky
3€ 6€ 4€ 4€ 6€ 7€
40
XI.
Kurzové zisky
2€ 4€ 14€ 22€
41
O
Kurzové straty
1€ 1€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
352€ 302€ 269€ 243€ 237€ 199€ 193€ 196€
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-352 € -300 € -262 € -237 € -233 € -196 € -174 € -167 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
46 662 € 12 329 € 16 779 € 33 001 € 34 596 € -2 522 € -30 661 € 11 397 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
9 596 € 2 816 € 2 881 € 3 219 € 3 372 € 960 € 1 € 1 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
9 596€ 2 816€ 2 881€ 3 219€ 3 372€ 960€ 1€ 1€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
37 066 € 9 513 € 13 898 € 29 782 € 31 224 € -3 482 € -30 662 € 11 396 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
46 662 € 12 329 € 16 779 € 33 001 € 34 596 € -2 522 € -30 661 € 11 397 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
37 066 € 9 513 € 13 898 € 29 782 € 31 224 € -3 482 € -30 662 € 11 396 €