Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Architecture and design studio, s. r. o.

Spoločnosť Architecture and design studio, s. r. o. v roku 2021 zvýšila stratu o   236 % na -26 573 € a tržby jej klesli o   79 % na 10 110 €.

 • IČO 45528632
 • DIČ 2023098330
 • IČ DPH SK2023098330, registrácia od 1.1.2019
 • Sídlo Architecture and design studio, s. r. o.
  M. R. Štefánika 1635/54 082 21 Veľký Šariš
 • Právna forma Spol. s r. o.
 • Predmety podnikania vykonávanie odborných činností vo výstavbe podľa ust. § 4 zák. SNR č. 138/1992/Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných inžinieroch v znení neskorších predpisov v nasledovnom rozsahu: a) vykonávanie prípravnej predprojektovej činnosti, najmä vypracúvanie stavebných zámerov verejných prác, investičných zámerov, architektonických a urbanistických štúdií, územnoplánovacích prieskumov a rozborov, b) vykonávanie komplexnej projektovej činnosti, najmä na vypracúvanie architektonických návrhov a dokumentácie umiestňovania stavieb a ich zmien, projektovej dokumentácie stavieb a ich zmien, vrátane ich interiérov a exteriérov, ako aj rekonštrukcií a modernizácií budov a obnovy stavebných pamiatok, c) spracovanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie, d) vykonávanie projektového manažmentu, najmä na riadenie projektu a koordináciu čiastkových projektov vypracovaných inžiniermi, krajinármi a inými špecialistami, na výkon odborného autorského dohľadu nad uskutočňovaním stavieb podľa schválenej projektovej dokumentácie a na vykonávanie stavebného dozoru, d) grafické spracovanie a modelovanie architektonického diela vrátane vypracovania špecifikácií a technikej dokumentácie, f) poskytovanie súvisiacich technických služieb, najmä na poskytovanie architektonického poradenstva investorom a vlastníkom nehnuteľností, na zastupovanie investora pri príprave a uskutočňovaní stavieb, g) vyhotovovanie odborných posudkov, odhadov a dobrozdaníčinnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcovuskutočňovanie stavieb a ich zmienreklamné a marketingové službyVšetky predmety podnikania podľa ORSR
 • Zápis v ORSR Obchodný register Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 23397/P
 • Základné imanie
  Podľa ORSR:
  5 000 €/ splatené 5 000 €
  Podľa účtovnej závierky:
  5 000 €
 • Druh vlastníctva Súkromné tuzemské