Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

agriKomp Slovakia s.r.o. „v likvidácii“. [zrušená]

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
01.01.2020
31.05.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
19.05.2010
31.12.2010
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
4 171 € 5 070 € 54 210 € 385 170 € 386 097 € 584 436 € 1 299 106 € 2 241 242 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
1 527 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
1 527 €
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
1 527€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
4 171 € 5 070 € 54 210 € 385 170 € 386 097 € 584 436 € 1 299 106 € 2 239 715 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
1 074 €
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
1 074€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
100 000 € 100 000 € 103 030 € 112 110 € 322 566 €
044
B.II.6
Iné pohľadávky
100 000€ 103 030€ 112 110€ 322 566€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
48 972 € 279 160 € 278 707 € 466 055 € 1 159 790 € 1 704 763 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
-3 531€ 226 576€ 226 575€ 408 830€ 1 104 034€ 1 591 440€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
052
B.III.6
Sociálne poistenie
52 503€ 52 584€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
52 132€ 57 225€ 55 756€ 113 323€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
4 171 € 5 070 € 5 238 € 6 010 € 7 390 € 15 351 € 27 206 € 211 312 €
056
B.IV.1
Peniaze
4 171€ 5 070€ 5 238€ 6 010€ 5 113€ 5 250€ 5 390€ 5 211€
057
B.IV.2
Účty v bankách
2 277€ 10 101€ 21 816€ 206 101€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
4 171 € 5 070 € 54 210 € 385 170 € 386 097 € 584 436 € 1 299 106 € 2 241 242 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
4 171 € 4 193 € 53 397 € 104 778 € 105 705 € 117 307 € 641 576 € 1 048 685 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
069
A.I.1
Základné imanie
5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
1 370 € 1 370 € 1 370 € 1 370 € 1 370 € 500 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
1 370€ 1 370€ 1 370€ 500€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
-807 € 48 397 € 97 845 € 99 335 € 110 938 € 635 206 € 1 042 315 € 1 025 788 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
1 042 315€ 1 042 315€ 1 042 315€ 1 025 788€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-931 377€ -407 109€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
-22 € -49 204 € -50 818 € -927 € -11 603 € -524 269 € -407 109 € 17 397 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
877 € 813 € 280 392 € 280 392 € 467 129 € 657 530 € 892 557 €
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
1 704 €
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
1 704€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
877 € 263 € 280 392 € 280 392 € 467 129 € 657 530 € 890 853 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
280 392€ 280 392€ 467 126€ 657 530€ 711 928€
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
263€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
10 450€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
6 723€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
877€ 160 186€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
3€ 1 566€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
550€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
300 000 €
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
300 000€