Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

SUPERFICIES, a. s.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
04
II.
Výroba
[05+06+07]
1 831 166 € 1 861 814 € 1 808 834 € 1 774 780 € 1 755 386 € 1 673 676 € 1 714 954 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
1 831 166€ 1 861 814€ 1 808 834€ 1 774 780€ 1 755 386€ 1 673 676€ 1 714 954€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
313 391 € 310 479 € 315 817 € 315 246 € 319 191 € 328 025 € 271 109 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
5 442€ 4 754€ 4 331€ 4 548€ 4 846€ 21 177€ 12 445€
10
B.2
Služby
307 949€ 305 725€ 305 313€ 304 524€ 308 171€ 300 674€ 258 664€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
1 517 775 € 1 551 335 € 1 493 017 € 1 459 534 € 1 436 195 € 1 345 651 € 1 443 845 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
13
C.1
Mzdové náklady
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
17
D
Dane a poplatky
6 097€ 6 122€ 158€ 135€ 125€ 125€ 725€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
475 843€ 475 843€ 475 352€ 473 409€ 473 266€ 473 020€ 752 069€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
9 155€ 77€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
19 396€ 19 369€ 19 356€ 19 366€ 19 356€ 19 881€ 19 372€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
1 016 439 € 1 050 001 € 998 151 € 966 624 € 952 603 € 852 625 € 671 756 €
36
L
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
100 382€ 130 742€ 127 960€ 140 203€
38
X.
Výnosové úroky
39€ 2 103€ 3 849€ 1 069€
39
N
Nákladové úroky
276 059€ 327 915€ 669 811€ 773 309€ 809 345€ 846 468€ 772 402€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
490 945€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
315€ 292€ 271€ 4 781€ 242€ 238€ 7 582€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-276 374 € 162 738 € -670 082 € -878 433 € -938 226 € -970 817 € -919 118 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
740 065 € 1 212 739 € 328 069 € 88 191 € 14 377 € -118 192 € -247 362 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
33 217 € 34 826 € 2 880 € 2 888 € 3 352 € 3 695 € -89 326 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
33 217€ 34 826€ 2 880€ 2 888€ 3 352€ 3 695€ 47€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
-89 373€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
706 848 € 1 177 913 € 325 189 € 85 303 € 11 025 € -121 887 € -158 036 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
740 065 € 1 212 739 € 328 069 € 88 191 € 14 377 € -118 192 € -247 362 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
706 848 € 1 177 913 € 325 189 € 85 303 € 11 025 € -121 887 € -158 036 €