Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

BL Invest, s.r.o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
3 366 587 € 2 268 193 € 12 077 € 12 111 € 12 045 € 12 129 € 12 046 € 12 065 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
3 166 450 € 12 000 € 12 000 € 12 000 € 12 000 € 12 000 € 12 000 € 12 000 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
12 000 € 12 000 € 12 000 € 12 000 € 12 000 € 12 000 € 12 000 € 12 000 €
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
12 000€ 12 000€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
3 154 450 €
012
A.II.1
Pozemky
3 154 450€
013
A.II.2
Stavby
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
200 137 € 2 256 193 € 77 € 111 € 45 € 129 € 46 € 65 €
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
185 000 € 2 240 000 €
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
2 009 € 6 000 €
054
B.III.8
Iné pohľadávky
2 009€ 6 000€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
13 128 € 10 193 € 77 € 111 € 45 € 129 € 46 € 65 €
056
B.IV.1
Peniaze
13 128€ 10 193€ 77€ 111€ 45€ 129€
057
B.IV.2
Účty v bankách
46€ 65€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
3 366 587 € 2 268 193 € 12 077 € 12 111 € 12 045 € 12 129 € 12 046 € 12 065 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
15 729 € 7 743 € 2 307 € 2 871 € 3 435 € 3 999 € 4 696 € 4 765 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
069
A.I.1
Základné imanie
5 000€ 5 000€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
500 €
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
2 243 € -2 693 € -2 129 € -1 565 € -1 001 € -304 € -235 € -9 €
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-235€ -9€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
7 986 € 5 436 € -564 € -564 € -564 € -697 € -69 € -226 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
3 350 858 € 2 260 450 € 9 770 € 9 240 € 8 610 € 8 130 € 7 350 € 7 300 €
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
3 350 858 € 2 260 450 € 9 770 € 9 240 € 8 610 € 8 130 € 7 350 € 7 300 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
197€
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
3 344 450€ 2 260 450€ 9 290€ 8 760€ 8 130€ 7 650€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
7 350€ 7 300€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
6 211€ 480€ 480€ 480€ 480€