Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

BL Telecom debt, s. r. o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.11.2019
31.10.2020
01.11.2018
31.10.2019
01.11.2017
31.10.2018
01.11.2016
31.10.2017
01.01.2016
31.10.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[02 až 07]
308 481 € 236 321 € 265 386 € 365 903 € 437 703 € 24 588 € 24 444 € 26 500 €
02
I.
Tržby z predaja tovaru
03
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
24 000€ 24 000€ 24 000€
04
III.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
05
IV.
Aktivácia
06
V.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu
07
VI.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
308 481€ 236 321€ 265 386€ 365 903€ 437 703€ 588€ 444€ 2 500€
08
*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[09 až 17]
250 € 300 € 511 € 500 € 172 € 30 € 195 € 2 522 €
09
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
10
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
11
C.
Služby
17€
12
D.
Osobné náklady
13
E.
Dane a poplatky
14
F.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
15
G.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
16
H.
Opravné položky k pohľadávkam
17
I.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
250€ 300€ 511€ 500€ 172€ 30€ 195€ 2 505€
18
**
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[01-08]
308 231 € 236 021 € 264 875 € 365 403 € 437 531 € 24 558 € 24 249 € 23 978 €
19
*
Pridaná hodnota
[(02-09)+(03+04
+05)-(10+11)]
0 € 24 000 € 24 000 € 23 983 €
20
*
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[21 až 26]
64 € 599 € 580 € 71 €
21
VII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
22
VIII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
23
IX.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
24
X.
Výnosové úroky
64€ 599€ 580€ 71€
25
XI.
Kurzové zisky
26
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
27
*
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[28 až 33]
421 € 421 € 419 € 493 € 535 € 635 € 713 € 1 172 €
28
J.
Predané cenné papiere a podiely
29
K.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
L.
Opravné položky k finančnému majetku
31
M.
Nákladové úroky
32
N.
Kurzové straty
33
O.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
421€ 421€ 419€ 493€ 535€ 635€ 713€ 1 172€
34
**
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[20-27]
-421 € -421 € -419 € -493 € -471 € -36 € -133 € -1 101 €
35
**
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[18+34]
307 810 € 235 600 € 264 456 € 364 910 € 437 060 € 24 522 € 24 116 € 22 877 €
36
P.
Daň z príjmov
64 693€ 49 539€ 55 643€ 80 390€ 96 160€ 5 295€ 5 266€
37
Q.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
5 383€
38
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[35-36-37]
243 117 € 186 061 € 208 813 € 284 520 € 340 900 € 19 139 € 18 821 € 17 611 €