Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
4 757 772 € 3 705 926 € 4 140 197 € 4 459 051 € 5 472 156 € 5 277 551 € 5 687 171 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
2 000 923 € 2 485 016 € 2 948 251 € 3 424 580 € 3 934 935 € 4 445 290 € 4 955 645 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
2 000 923 € 2 485 016 € 2 948 251 € 3 424 580 € 3 934 935 € 4 445 290 € 4 955 645 €
012
A.II.1
Pozemky
4 472€ 4 472€ 4 472€ 4 472€ 4 472€ 4 472€ 4 472€
013
A.II.2
Stavby
269 466€ 324 797€ 380 129€ 435 461€ 494 745€ 554 029€ 613 313€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
1 726 985€ 2 155 747€ 2 563 650€ 2 984 647€ 3 435 718€ 3 886 789€ 4 337 860€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
2 746 427 € 1 198 387 € 1 181 524 € 1 012 811 € 1 526 765 € 823 343 € 722 608 €
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
2 464 234 € 153 000 € 153 000 € 153 000 €
044
B.II.6
Iné pohľadávky
2 464 234€ 153 000€ 153 000€ 153 000€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
47 471 € 28 369 € 33 520 € 46 559 € 638 405 € 45 652 € 74 399 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
35 650€ 25 111€ 30 943€ 40 495€ 26 558€ 33 248€ 62 828€
052
B.III.6
Sociálne poistenie
21€ 136€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
11 821€ 3 258€ 2 577€ 6 064€ 2 847€ 3 383€ 2 435€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
609 000€ 9 000€ 9 000€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
234 722 € 1 017 018 € 995 004 € 813 252 € 888 360 € 777 691 € 648 209 €
056
B.IV.1
Peniaze
88€ 33€ 57€ 79€ 36€ 38€ 22€
057
B.IV.2
Účty v bankách
234 634€ 1 016 985€ 994 947€ 813 173€ 882 887€ 777 653€ 648 187€
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
0€
060
B.IV.5
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok
5 437€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
10 422 € 22 523 € 10 422 € 21 660 € 10 456 € 8 918 € 8 918 €
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
10 422€ 22 523€ 10 422€ 21 660€ 10 456€ 8 918€ 8 918€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
4 757 772 € 3 705 926 € 4 140 197 € 4 459 051 € 5 472 156 € 5 277 551 € 5 687 171 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
1 237 588 € 1 051 067 € 1 018 865 € 839 425 € 1 666 708 € 1 095 188 € 975 754 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
1 400 000 € 1 400 000 € 1 400 000 € 1 400 000 € 1 400 000 € 1 400 000 € 1 400 000 €
069
A.I.1
Základné imanie
1 400 000€ 1 400 000€ 1 400 000€ 1 400 000€ 1 400 000€ 1 400 000€ 1 400 000€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
599 455 €
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
599 455€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
84 046 € 70 185 € 57 201 € 57 200 € 57 201 € 41 228 € 30 958 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
84 046€ 70 185€ 57 201€ 57 200€ 57 201€ 41 228€ 30 958€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
-432 978 € -696 320 € -697 776 € -699 947 € -718 818 € -665 474 € -660 604 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
21 043€ 21 042€ 18 871€ 53 344€ 58 214€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-432 978€ -717 363€ -718 818€ -718 818€ -718 818€ -718 818€ -718 818€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
186 520 € 277 202 € 259 440 € 82 172 € 328 870 € 319 434 € 205 400 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
3 520 184 € 2 654 859 € 3 121 321 € 3 619 626 € 3 805 448 € 4 182 363 € 4 711 417 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
784 € 724 € 1 119 € 1 064 € 710 € 525 € 482 €
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
784€ 724€ 1 119€ 1 064€ 710€ 525€ 482€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
113 € 127 € 111 € 94 € 77 € 1 609 216 € 1 715 706 €
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
113€ 96€ 79€ 63€ 46€ 29€ 13€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
31€ 32€ 31€ 31€ 1 609 187€ 1 715 693€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
169 222 € 217 958 € 248 291 € 315 068 € 163 821 € 9 622 € 4 229 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
18 863€ 40 987€ 44 992€ 94 436€ 10 600€ 5 148€ 3 051€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
150 150€ 150 050€ 150 050€ 150 050€ 149 950€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
169€ 339€ 339€ 162€ 200€ 800€ 484€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
40€ 134€ 134€ 59€ 91€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
25 737€ 47 196€ 70 261€ 2 880€ 3 574€ 694€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
711€ 5 580€ 100€ 100€ 100€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
3 350 065 € 2 436 050 € 2 871 800 € 3 303 400 € 3 640 840 € 2 563 000 € 2 991 000 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
3 350 065€ 2 436 050€ 2 871 800€ 3 303 400€ 1 946 680€ 2 563 000€
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
1 694 160€ 2 563 000€ 428 000€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
11 €
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
11€