Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

PV Tesárske Mlyňany s. r. o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
04
II.
Výroba
[05+06+07]
1 135 240 € 1 148 190 € 1 149 694 € 1 142 777 € 1 151 608 € 1 078 327 € 1 099 107 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
1 135 240€ 1 148 190€ 1 149 694€ 1 142 777€ 1 151 608€ 1 078 327€ 1 099 107€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
248 862 € 175 609 € 184 942 € 166 204 € 90 090 € 92 030 € 99 981 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
2 507€ 4 798€ 1 868€ 2 221€ 2 276€ 5 440€ 2 018€
10
B.2
Služby
246 355€ 170 811€ 183 074€ 163 983€ 87 814€ 86 590€ 97 963€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
886 378 € 972 581 € 964 752 € 976 573 € 1 061 518 € 986 297 € 999 126 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
3 712 € 3 257 € 3 706 € 4 117 € 3 947 € 3 805 € 3 911 €
13
C.1
Mzdové náklady
2 817€ 2 470€ 2 836€ 3 033€ 2 907€ 2 571€ 3 035€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
878€ 770€ 853€ 1 067€ 1 023€ 1 217€ 863€
16
C.4
Sociálne náklady
17€ 17€ 17€ 17€ 17€ 17€ 13€
17
D
Dane a poplatky
984€ 33€ 3€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
484 094€ 477 100€ 476 330€ 510 355€ 510 355€ 510 355€ 510 355€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
4 614€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
200€ 14 482€ -5 975€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
12 204€ 11 341€ 11 857€ 11 890€ 8 937€ 10 538€ 10 325€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
390 198 € 495 365 € 472 859 € 444 236 € 538 246 € 461 599 € 474 532 €
38
X.
Výnosové úroky
66€ 93€ 76€ 177€
39
N
Nákladové úroky
78 060€ 88 115€ 99 609€ 291 549€ 196 649€ 139 045€ 266 400€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
225€ 216€ 208€ 347€ 9 922€ 302€ 362€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-78 285 € -88 331 € -99 817 € -291 830 € -206 478 € -139 271 € -266 585 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
311 913 € 407 034 € 373 042 € 152 406 € 331 768 € 322 328 € 207 947 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
125 393 € 129 832 € 113 602 € 70 234 € 2 898 € 2 894 € 33 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
125 393€ 129 832€ 113 602€ 70 234€ 2 898€ 2 894€ 33€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
186 520 € 277 202 € 259 440 € 82 172 € 328 870 € 319 434 € 207 914 €
52
XIV.
Mimoriadne výnosy
9 000€
53
T
Mimoriadne náklady
11 514€
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
-2 514 €
58
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
[54-55]
-2 514 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
311 913 € 407 034 € 373 042 € 152 406 € 331 768 € 322 328 € 205 433 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
186 520 € 277 202 € 259 440 € 82 172 € 328 870 € 319 434 € 205 400 €