Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[02 až 07]
1 623 300 € 241 130 € 466 335 € 313 935 € 133 656 € 344 990 € 167 139 €
02
I.
Tržby z predaja tovaru
1 503 338€ 28 772€ 84 204€ 72 096€ 116 668€ 344 990€ 128 455€
03
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
85 518€ 197 122€ 278 491€ 185 615€ 16 903€ 3 522€
04
III.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
-10 163€ 35 162€
05
IV.
Aktivácia
06
V.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu
5 800€
07
VI.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
34 444€ 15 236€ 103 640€ 50 424€ 10 248€
08
*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[09 až 17]
1 300 777 € 177 838 € 380 551 € 260 593 € 112 910 € 316 990 € 144 830 €
09
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
1 037 280€ 57 607€ 155 972€ 54 140€ 51 816€ 173 869€ 83 500€
10
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
60 898€ 21 297€ 25 600€ 85 930€ 21 558€ 11 275€ 6 549€
11
C.
Služby
67 408€ 62 083€ 74 323€ 32 722€ 16 884€ 21 249€ 13 174€
12
D.
Osobné náklady
10 289€ 8 449€ 7 282€ 15 813€ 16 896€ 16 556€ 18 922€
13
E.
Dane a poplatky
442€ 254€ 412€ 518€ 153€ 243€ 26€
14
F.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
17 580€ 6 987€ 2 022€ 2 566€ 4 125€ 3 360€ 3 360€
15
G.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
1 718€ 90 438€ 19 299€
16
H.
Opravné položky k pohľadávkam
17
I.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
106 880€ 21 161€ 114 940€ 67 186€ 1 478€
18
**
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[01-08]
322 523 € 63 292 € 85 784 € 53 342 € 20 746 € 28 000 € 22 309 €
19
*
Pridaná hodnota
[(02-09)+(03+04
+05)-(10+11)]
423 270 € 84 907 € 106 800 € 84 919 € 33 150 € 138 597 € 63 916 €
20
*
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[21 až 26]
6 406 € 1 806 € 540 € 1 064 € 9 000 € 2 850 € 286 €
21
VII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
22
VIII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
23
IX.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
9 000€ 2 000€
24
X.
Výnosové úroky
1 279€
25
XI.
Kurzové zisky
6 406€ 527€ 540€ 1 064€ 850€ 286€
26
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
27
*
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[28 až 33]
108 548 € 9 859 € 9 208 € 11 954 € 29 150 € 12 478 € 7 067 €
28
J.
Predané cenné papiere a podiely
9 000€
29
K.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
L.
Opravné položky k finančnému majetku
31
M.
Nákladové úroky
10 578€ 7 446€ 5 161€ 8 599€ 6 909€ 3 484€ 4 219€
32
N.
Kurzové straty
31 115€ 482€ 2 430€ 1 200€ 2 256€ 128€
33
O.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
66 855€ 1 931€ 1 617€ 2 155€ 13 241€ 6 738€ 2 720€
34
**
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[20-27]
-102 142 € -8 053 € -8 668 € -10 890 € -20 150 € -9 628 € -6 781 €
35
**
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[18+34]
220 381 € 55 239 € 77 116 € 42 452 € 596 € 18 372 € 15 528 €
36
P.
Daň z príjmov
74 632€ 14 942€ 23 987€ 12 739€ 960€ 4 235€ 3 416€
37
Q.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
38
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[35-36-37]
145 749 € 40 297 € 53 129 € 29 713 € -364 € 14 137 € 12 112 €